Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezpečnostní a řídící systémy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17BRS2 ZK 2 2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Nejdůležitější z hlediska jaderné bezpečnosti jsou bezpečnostní systémy. V poslední době se začínají prosazovat počítačové řídicí systémy. Kvalita software hraje základní úlohu v těchto systémech. Přednáška poskytuje informaci o požadavcích na software, jeho životním cyklu, návrhu, 0programování a jeho servisu. V neposlední řadě jsou probírány metody verifikace a validace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Požadavky na počítače v systémech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti.

2. Životní cyklus programového vybavení.

3. Požadavky na software, formální metody.

4. Návrh.

5. Kódování.

6. Volba programovacího jazyka, kompilátoru, komentáře.

7. Omezení programovacích jazyků pro bezpečnostní aplikace.

8. Testování.

9. Verifikace a validace.

10. Využití komerčního technického a programového vybavení pro bezpečnostní aplikace.

11. Správa konfigurace programového vybavení.

12. Údržba programového vybavení.

13. Chyby ze společné příčiny, diverzita.

14. Spinline a Teleperm XS pro bezpečnostní systémy jaderných zařízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Software for Computers in the Safety Systems of Nuclear Power Plants IEC-880, Geneva, 1986.

2. Standard Criteria for Digital Computers in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stations, IEEE P-7-4.3.2, 1994.

3. Gustav Dahll, Jon Kvalem: Guidelines for Reviewing Software in Safety Related Systems, SKI Report 94:9, 1994.

4. Review Guidelines on Software Languages for Use in Nuclear Power Plant Safety Systems, NUREG/CR-6463, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11371605.html