Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02BPQT1 Z 5 0P+5C
Vztahy:
Předmět 02BPQT1 nelze zapsat s předmetem 02BPQT2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Martin Štefaňák
Přednášející:
Cvičící:
Igor Jex, Lucie Jurkovičová, Michal Křelina, Matyáš Staněk, Martin Štefaňák, Iskender Yalcinkaya
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Bakalářská práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průbehu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma bakalářské práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání. Zápočet je studentovi udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní účast studenta na zadaném tématu a dostatečný

pokrok v plnění zadání práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zápočet za aktivní činnost v rámci tématu práce.

Studijní materiály:

Dle zadání bakalářské práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7688906.html