Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina P1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XAP1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XAP1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XAP2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Slavěna Brownová, Darren Copeland
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je nadstavbou nad středoškolskou výukou angličtiny. Předpokládá se vynikající, spolehlivé a důkladné zvládnutí celé látky alespoň na úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce. Kurz je koncipován jako úvod do studia odborné angličtiny. Seznamuje se základy odborného stylu na subtechnických materiálech, s některými jeho zvláštnostmi gramatickými i lexikálními a s funkcemi typickými pro odborné vyjadřování (definice, interpretace grafů apod.). Uvádí základní pojmy matematiky a fyziky. Dále je zaměřen na profesní ústní i písemnou komunikaci o studiu na vysoké škole a o životě vysokoškolského studenta. Zarhnuje též základy formální korespondence (sestavení strukturovaného životopisu, motivační dopis, zdvořilá žádost). Dle aktuální potřeby kurz opakuje složitější gramatické jevy.

Požadavky:

znalost jazyka alespoň na úrovni B1 dle SERR

Osnova přednášek:

Studim na univerzitě, strukturovaný životopis, základy formální korespondence, motivační dopis. Základy odborného jazyka, matematické výrazy. Tvoření slov. Práce se slovníkem.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální, zejména: tvoření slov včetně odborných termínů, vedlejší věty, rozdíly mezi formální a neformální komunikací ústní a písemnou, obecně technická slovní zásoba, matematická terminologie a její užití.

Schopnosti:

Aplikovat znalosti při samostatném sestavení formálního písemného sdělení, číst s porozuměním a přeložit do češtiny obecně technický text, rozlišit jazykové prostředky specifické pro různé účely.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Firth et al.,Cambridge Academic English Advanced, Cambridge University Press 2012

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

[3] D. Clarke, Homepage, 2018 http://people.fjfi.cvut.cz/clarkdun/ [online] acccessed 28.05.2018

Doporučená literatura:

[4] M. Hewings, Advanced English Grammar, Cambridge University Press 2010

[5] C. Macingtosh, Camdridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press 2013

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246506.html