Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výzkumný úkol 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15VUCH2 KZ 8 0+8
Vztahy:
Předmět 15VUCH2 nelze zapsat s předmetem 15VUCH1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Lenka Prouzová Procházková
Přednášející:
Lenka Prouzová Procházková
Cvičící:
Pavel Bartl, Kateřina Čubová, Petr Distler, Jan John, Mojmír Němec, Lenka Prouzová Procházková
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Práce k interní obhajobě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24873105.html