Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná spektroskopie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02JSP ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimír Wagner
Cvičící:
Vladimír Wagner
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cíle předmětu:

Přednáška dává základní přehled jaderně spektrometrických metod s ohledem na jejich velmi široké využití v průmyslu i v různých oborech výzkumu.

Obsahové zaměření:

Hlavní důraz je kladen na gama a elektronovou spektrometrii, zároveň však obsahuje partie například i ze spektrometrie neutronů. Studenti se seznámí také s některými ze široké škály aplikací jaderné spektrometrie. Přednáška využívá a doplňuje znalosti získané v předchozích přednáškách a její obsah je modifikován podle konkrétních znalostí a zaměření PhD studenta. Přednáška počítá s návštěvou spektrometrické laboratoře a praktickými cvičeními.

Základní témata:

1.Základní vlastnosti jader a jejich rozpadů.

2.Interakce záření s hmotou.

3.Přehled detekčních technik elektronové a gama spektroskopie.

4.Přehled metod zpracování jaderně spektrometrických dat.

Jaderná spektroskopie představuje soubor experimentálních metod, které mají zásadní význam pro experimentální jadernou fyziku a četné aplikace. Přednáška podává základní informace o spektroskopii záření X a gama, nabitých částic a neutronů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Základní vlastnosti jader a jejich rozpadů.

2.Interakce záření s hmotou.

3.Přehled detekčních technik elektronové a gama spektroskopie.

4.Přehled metod zpracování jaderně spektrometrických dat.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přednáška dává základní přehled jaderně spektrometrických metod s ohledem na jejich velmi široké využití v průmyslu i v různých oborech výzkumu.

Studijní materiály:

Základní:

1.K. Siegbahn: Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spetroscopy, Amsterdam, 1965.

2.H. Ejiri, M. J. A. de Voigt: Gamma-Ray and Electron Spectroscopy in Nuclear Physics, Oxford Science Publications, 1989.

3.Vladimír Hnatowicz: Handbook of Nuclear Data for Neutron Activation Analysis (vol. 1 ? Evaluation of Gamma-ray Spectra), Nuclear Information Centre, Praha, 1986.

Doporučená:

4.K. Debertin, R. G. Helmer: Gamma- and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors, North-Holland, 1988.

5.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiment, Springer-Verlag, 1987.

6.D. N. Poenaru, W. Greiner: Experimental Techniques in Nuclear Physics, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1997.

7.Dan Green: The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4585306.html