Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika atomového jádra

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02FAJ ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Jiří Adam, Petr Veselý
Přednášející:
Jiří Adam, Petr Veselý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Nukleon-nukleon(NN) interakce, málonukleonové systémy, G matice, atomové jádro a jeho vlastnosti, jaderné modely (jednočásticové a kolektivní stupně volnosti, aproximace Hartree-Focka, metoda TDA, metoda RPA, párování, kvazičástice, jaderné deformace), elektromagnetické a slabé procesy v jádře, jaderné reakce (kinematika a mechanismy jaderných reakcí)

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, kvantové mechaniky a subjaderné fyziky

Osnova přednášek:

1. Fenomenologie NN interakce

2. Mikroskopické modely NN interakce

3. Jaderná materie

4. Vlastnosti stabilních jader, modely

5. Aproximace Hartree-Focka,metoda TDA,metoda RPA

6. Párování,BCS model

7. Kolektivní stupně volnosti, jaderné deformace, Nilssonův-Mottelsonův model

8. Elektromagnetické a slabé procesy v jádře

9. Multipólový rozvoj, elektromagnetické přechody, beta přechody

10. Kinematika a mechanismus jaderných reakcí

11. Přímé reakce,resonance

12. DWBA, formalismus vázaných kanálů, složené jádro

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Současný stav popisu nukleon-nukleonové interakce, vlastnosti atomových jader,jaderné modely

Schopnosti:

Osvojit si různé teoretické metody pro popis silně interagujících částic od malonukleonových systémů až po těžká jádra

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M.A. Preston, R.K. Bhaduri: Structure of the Nucleus, Addison-Wesley Publ., Reading, Massachusetts, 1975

[2] R. Machleidt, The Meson Theory of Nuclear Forces and Nuclear Structure, Adv. Nucl. Phys.19: 189-376, 1989

Doporučená literatura:

[3] P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-Body Problem, Springer Verlag, Berlin, 1980

[4] H. Feshbach, Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions, John. Wiley and Sons, New York, 1991

[5] J.M. Eisenberg, W. Greiner, Nuclear Theory, Vol.1-3, Elsevier Science Publ. B.V., 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11321905.html