Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Makroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MAK1 Z,ZK 4 2+2 česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 18MAK1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 18MAK2
Garant předmětu:
Quang Van Tran
Přednášející:
Quang Van Tran
Cvičící:
Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Seznámení s hlavními makroekonomickými ukazateli, trhem peněz, teorií makroekonomické rovnováhy, základy teorie

otevřené ekonomiky, inflací, nezaměstnaností, hospodářským růstem, hospodářskými fluktuacemi a

makroekonomickými politikami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do makroekonomie.

2. Makroekonomický produkt a důchod.

3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.

4. Peníze a trh peněz.

5. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.

6. Nezaměstnanost.

7. Inflace.

8. Ekonomický růst.

9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model IS-LM, model AS-AD. Phillipsova křivka.

10. Hospodářský cyklus.

11. Monetární politika.

12. Fiskální politika.

13. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politika.

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.

1. Úvod do makroekonomie.

2. Makroekonomický produkt a důchod.

3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.

4. Peníze a trh peněz.

5. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.

6. Nezaměstnanost.

7. Inflace.

8. Ekonomický růst.

9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model IS-LM, model AS-AD. Phillipsova křivka.

10. Hospodářský cyklus.

11. Monetární politika.

12. Fiskální politika.

13. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politika.

Cíle studia:

Tento předmět poskytuje teoretický základ o fungování ekonomiky a vzájemných vazbách makroekonomických veličin.

Absolování tohoto předmětu umožňuje studentům pochopit fungování ekonomického systému jako celek a provést analýzu monetární a fiskální politiky v kontextu soudobého ekonomického myšlení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Mankiw G. N.: Macroeconomics, 9e, New York: Worth Publishers, 2016.

Doporučená literatura:

[2] Holman, R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13705.html