Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminář k diplomové práci 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SDI2 Z 3 0+2 česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Jaromír Kukal, Miroslav Virius
Cvičící:
Jaromír Kukal, Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a

formální požadavky na diplomové práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobě

diplomové práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu diplomové práce. Po každé

prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Informace o průběhu vypracování diplomové práce a státních závěrečných zkouškách.

2. Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na diplomovou práci: struktura dokumentu, reference,

citace, rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3. Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4. Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5. Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2903006.html