Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná teorie informace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ATI ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Teorie informace zkoumá zásadní limity pro zpracování a přenos informace. Zaměříme se na definici entropie a pojmů s ní spojených, větu o kódování zdroje, přenositelnost zdroje informačním kanálem. Tyto koncepty tvoří nezbytné pozadí potřebné pro oblasti jako je komprese dat, zpracování signálů, adaptivní řízení a rozpoznávání obrazu. Důraz bude kladen na řešení konkrétních úloh.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a pravděpodobnosti (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAB3, 01MAB4 a 01PRST).

Osnova přednášek:

1. Definice entropie, podmíněné entropie a informace

2. Kódování zdrojů a komprese dat, Huffmanův kód

3. Informační kanály a jejich kapacity

4. Věty o zachování a zpracování informace

5. Fisherova informace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy a principy teorie informace.

Schopnosti:

Aplikace získaných znalostí na řešení praktických úloh jako je nalezení optimálního Huffmanova kódu, výpočet stacionárního rozdělení markovských řetězců, výpočet kapacity informačního kanálu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Vajda: Teorie informace, skripta FJFI, ČVUT, Praha 2003

Doporučená literatura:

[2] T. Cover and J. Thomas: Elements of information theory, Wiley, 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1676506.html