Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FZ2 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04FZ1. Doplňuje elementární jazykové znalosti a řečové dovednosti zhruba v rozsahu lekcí 8 - 13 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous). Obsah je mírně rozšířen o další témata, běžné komunikativní situace a funkce vybrané z Espaces 1, lekce 5-10 (představování, pozvání, přivítání, souhlas-nesouhlas, omluva, poděkování cestování, nad mapou Francie, jídlo, oblékání vůle, přání, radost, rozkaz, zákaz). Pozornost ze věnuje výslovnosti a rozvoji jednoduché ústní komunikace.

Specifická komunikace: Téma: Jak funguje tento přístroj? Některé výrazy k tématu o studiu, název školy a fakulty

Požadavky:

Znalosti a dovednosti na úrovni kurzu FZ1.

Osnova přednášek:

Funkce, situace a témata: představování, pozvání, přivítání, souhlas - nesouhlas, vůle, rozkaz - zákaz, omluva, poděkování, cestování, kupování lístků a rezervace v hotelu, nad mapou Francie, číselné a časové údaje, denní program.

Jazykové prostředky: další pravidelná nepravidelná slovesa. Minulý čas passé composé, jednoduchý budoucí čas. Časové výrazy vyjadřující minulost a budoucnost. Vyjádření účelu (pour + inf) a zkracování předmětových vět (de + inf).

Rozšířující témata: jídlo, oblékání, fungování přístroje, některé výrazy k tématu o studiu na naší škole

Rozsah je vymezen lekcemi 8 - 13 učebnice M. Pravdová: Francouština pro začátečníky a je rozšířen o vybrané komunikativní situace lekcí 5 - 10 učebnice Espaces I.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost dalších vybraných základních jazykových prostředků - slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti a pravopisu.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Schopnost porozumět a přiměřeně jazykově reagovat ve dalších základních komunikativních situacích, na další vybraná témata a s použitím vybraných funkcí jazyka (získávání a podávání místních a časových informací, vyjádření množství, cestování, informace o budoucích plánech a minulých dějích). Komunikace probíhá v jednoduchých větách formou dialogu i monologu.

Splnění požadavků pro postup do vyššího kurzu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2.vydání 2006

Doporučená literatura:

[2] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

[3] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie, autokorektivní cvičení, mluvnické tabulky, slovník

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070005.html