Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Problematika neionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PNZ KZ 2 2P+0C
Garant předmětu:
Lenka Thinová
Přednášející:
Kamil Augsten
Cvičící:
Kamil Augsten
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět se zabývá biologickými účinky neionizujícího a využitím ve fyzikální praxi. Jsou podány informace o principech, biologických účincích a metodách využívajících magnetickou resonanci a ultrazvuk v různých typech technických a medicínských zařízení.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky: vyčlenění oboru

2. UV záření - zdroje

3. Biologické účinky UV záření na lidský organismus

4. Zákl. informace o hypertermii a fototermii. biologické účinky IR a VR - seznámení

5. Biologické účinky mikrovln 1 - stručný přehled

6. Biologické účinky mikrovln 2

7. Úvod do laserové techniky - základní informace

8. Metoda magnetické rezonance

9. Zobrazování magnetickou rezonancí

10. Ultrazvuk: úvod do problematiky

11. Ultrazvuk v medicíně: jednoduché způsoby zobrazování

12. a 13. Konzultace a možnost exkurze k předn. 7,8,10,11.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Celé spektrum elektromagnetického vlnění, magnetické resonance a ultrazvuku včetně posouzení biologických účinků a praktického využití.

Schopnosti:

Dobrá orientace v biologických účincích a využití celého spektra elektromagnetického vlnění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] McRobbie, W.D., Moore, A.E.,:MRI from picture to proton. Cambridge University Press 2003.

[2] Seegenschmiedt, Fessenden, Vernon: Thermo-radiotherapy and thermochemotherapy, 1995.

[3] Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publications, Copenhagen, 1982

[4] Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994

[5] Ultraviolet radiation, Evvironmental Health Criteria 160, WHO, Geneva 1994

[6] Ultraviolet Radiation Exposure Dosimetry of the Eye, WHO, 1995

[7] Bushberg, J.T. and col.: The Essentials physics of medical imaging, USA 2002

Dopručená literatura:

[8] Kahabka, M.: Pocket Guide for Fundamentals and GSM Testing, vol.2, Wandel and Goltermann GmbH and co, 1999

[9] Vrba, J.,Lapeš, M.: Mikrovlnné aplikátory pro lékařské aplikace. Vydavatelství ČVUT. 1997.

[10] Ettler, K.: Fotoprotekce kůže. Triton 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6775806.html