Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Problémový seminář z dozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
816PSE Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Problémový seminář z dozimetrie je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii a zároveň jim poskytnout základní informace o rozmanitých aplikacích ionizujícího záření v různých oblastech vědy, výzkumu, ale i běžného lidského života. Přednášky budou vedeny převážně absolventy a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení v tuzemsku (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.) i zahraničí (CERN, Fermilab). Obsahem přednášek bude nejen seznámit se s výzkumem a problematikou dozimetrie v praxi, ale i přehled nabízených témat bakalářských prací, které se k tématu přednášky vážou, čímž studenti získají lepší přehled o aspektech nabízených témat bakalářských prací a další specializace v rámci studia i po něm.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úvodní přednášky k fyzice ionizujícího záření a dozimetrii následované přednáškami odborníků z praxe o rutinní i výzkumné činnosti v oboru.

Příklady témat úvodních přednášek:

1. Atomy, jádra a ionizující záření

2. Veličiny a jednotky v dozimetrii, principy a praxe radiační ochrany

3. Úvod do radioterapie, rentgenové diagnostiky a nukleární medicíny

4. Částicová fyzika ve světových laboratořích CERN a Fermilab

Cíle studia:

Znalosti:

Získání základních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.

Studijní materiály:

studijní materiály budou zadány/doporučeny na začátku semestru dle aktuálnosti témat v oboru

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6776906.html