Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář kvantové teorie pole 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02SKTPE2 Z 3 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Jizba
Přednášející:
Petr Jizba
Cvičící:
Petr Jizba, Jaroslav Kňap, Václav Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem přednášky je seznámit studenty s pokročilými tématy kvantové teorie pole. Seminář se hlavně zaměřuje na kvantování pomocí Feynmanova funkcionálního integrálu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Yang-Millsova pole

- renormalizace a renormalizacní grupa [6h]

- Kvantování Yang-Millsových polí [4h]

- Goldstoneova věta a Higgsův mechanismus [4h]

- Standardní model částicové fyziky [4h]

2. Neporuchové metody v kvantové teorii pole

- Solitony a jejich aplikace [4h]

- Instanony a tunelové jevy [4h]

3. Topologické defekty ve fyzice kondenzovaných látek

- Exaktní sekvence a klasifikace defektů pomocí homotopických tříd [3h]

- Aplikace ve fyzice kondenzovaných látek, fyzice částic a kosmologie [4h]

4. Termální kvantová teorie pole

- Poruchový rozvoj, Matsubarův diagramatický přístup [2h]

- Poruchový rozvoj, Keldysh-Schwingerův diagramatický přístup [4h]

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, (Imperial College Press, London, 2011)

[2] A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, (Cambridge University Press, Singapore, New York, 2013)

Doporučená literatura:

[3] H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, (World Scientific, London, 2017)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7890806.html