Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PDBL Z,ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Helena Jelínková, Václav Kubeček
Přednášející:
Helena Jelínková, Václav Kubeček
Cvičící:
Helena Jelínková, Václav Kubeček
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Aktivátory pevnolátkových laserů. Ramanovské lasery, up-konverzní lasery, generace druhé harmonické. Barvivové lasery. Optický parametrický oscilátor. Diodové lasery, výkonové diodové lasery, VECSEL, laditelne diodové lasery.

Požadavky:

Úvod do laserové techniky, Laserová technika 1, 2

Osnova přednášek:

Pevnolátkové lasery-vymezení pojmu.

Aktivátory pevnolátkových laserů. Ionty přechodových kovů, lanthanoidy, actinoidy.

Matrice pevnolátkových laserů - uspořádaná a neuspořádaná struktura.

Ramanovské lasery

Up-konverzní lasery, generace druhé harmonické

Optické parametrické oscilátory

Barvivové lasery I,II

Polovodičové lasery - základní pojmy.

Výkonové diodové lasery a lasery pro buzené pevnolátkových laserů.

Polovodičové lasery VECSEL

Metody zužování spektra a přeladitelné diodové lasery

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Rozšíření přehledu pevnolátkových, barvivových a diodových-polovodičových laserů.

Schopnosti:

Struktura aktivátorů pevnolátkových laserů, určení vhodného aktivátoru a matrice pro daný problém, určení nových typů barvivových laserů,výsvětlení polovodičových laserů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]A. A. Kaminskii, Laser crystals and ceramics: recent advances, Laser & Photon. Rev. 1, No. 2, 93-177 (2007)

[2]H.Jelínková, Pevnolátkové a barvivové lasery, přednášky

[3] V.Kubeček,-materiály k přednášce PDBL, http:people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

Doporučená literatura:

[4]Tunable laser handbook, Kap. 5, Dye lasers

[5] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24910905.html