Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doplňkové partie z matematické analýzy 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01DOMA2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Milan Krbálek
Přednášející:
Milan Krbálek
Cvičící:
Milan Krbálek
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět má doplnit zejména teoretické pozadí základních oblastí matematické analýzy funkce více proměnných, se kterými se student praktičtější formou seznámil v předchozích etapách studia. Dále je studentům prezentována ucelená teorie míry a na ní navazující teorie lebesgueovských integrací. Kromě vybudování teoretického pozadí je také kladen důraz na aplikační stránku problematiky. Student tak získává dovednosti nezbytné k řešení komplexnějších a komplikovanějších úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Doplňkové partie diferenciálního počtu funkce více proměnných.

2. Taylorovské rozvoje funkcí více proměnných.

3. Obecnější úlohy na extrémy funkce více proměnných.

4. Transformace parciálních diferenciálních výrazů.

5. Základy teorie míry

6. Teorie Lebesgueova integrálu.

7. Integrál po varietě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017

[2]M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014

[3]M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

[4]J. Kopáček, Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:

[5]M. Giaquinta, G. Modica, Mathematical analysis – an introduction to functions of several variables, Birkhauser, Boston, 2009

[6]S.L. Salas, E. Hille, G.J. Etger, Calculus (one and more variables), Wiley, 9th edition, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6031106.html