Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atomová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12AF Z,ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Milan Šiňor
Přednášející:
Milan Šiňor
Cvičící:
Milan Šiňor
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Záření černého tělesa, základní experimenty (Millikanův, Franckův-Hertzův, Rutherfordův), fotony, vlnově-korpuskulární dualizmus, fotoefekt, Comptonův jev, potenciálová jáma, Bohrův model atomu, Schroedingerova rovnice, optická spektra (vodíku, alkalických kovů), spin, Pauliho vylučovací princip, slupkový model, periodická tabulka, rentgenovská spektra, Moseleyův zákon, Zeemanův jev, Starkův jev, jemná a hyperjemná struktura, intenzita spektrálních čár, spektrální termy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Hmotnost a velikost atomů. Izotopy. Jádro atomu. Foton a elektron.

2) Vlnové vlastnosti částic a některé jejich základní charakteristiky.

3) Bohrův model vodíkového atomu.

4) Matematické základy kvantové teorie.

5) Kvantová mechanika vodíkového atomu.

6) Sejmutí degenerace energetických hladin ve spektrech alkalických kovů.

7) Orbitální a spinový magnetismus. Jemná struktura elektronových hladin.

8) Atom v magnetickém poli: experimenty a jejich poloklasický popis.

9) Atom v magnetickém poli: kvantově-mechanický popis.

10) Atom v elektrickém poli. Optické přechody.

11) Více-elektronové atomy.

12) Rentgenová spektra. Popis vnitřních elektronových slupek.

13) Periodická tabulka prvků.

14) Jaderný spin, hyperjemná struktura.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Porozumět základnímu kvantovému popisu jedno- a více-elektronových atomů.

Schopnosti:

Získané znalosti umět aplikovat na základní problémy atomové fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Haken H., Wolf H.C., The Physics of Atoms and Quanta. 7th Edition. Springer, Berlin 2005.

Doporučená literatura:

[2] Cowan R. D., The Theory of Atomic Structure and Spectra. University of California Press 1981.

Poznámka:
Další informace:
http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor/tmp/edu/af/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12079505.html