Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15ARCH ZK
Přednášející:
Viliam Múčka (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška je zaměřena na nejdůležitější aplikace radiačně chemických metod v průmyslu, včetně nejmodernějších oblastí souvisejících s radiační přípravou různých materiálů. Jedná se zejména o oblast výroby a modifikace různých polymerů, úpravu povrchových a podzemních vod, odstraňování těkavých látek a škodlivin z exhalátů, jakož i o radiační stabilitu různých průmyslových materiálů. Dále je pozornost věnována důležitým aspektům využití IZ v různých oblastech zemědělství a jeho aplikaci v medicínské praxi.

Požadavky:

Absolvování přednášky z radiační chemie

Osnova přednášek:

1. Síťování a degradace polymerů v průmyslové praxi

2. Radiační výroba a modifikace speciálních polymerních materiálů

3. Úprava povrchových vod a pitné vody

4. Pilotní zařízení pro čištění exhalátových plynů

5. Radiační uzly ve velkých teplárenských zařízeních a elektrárnách

6. Likvidace volatilních organických látek z ovzduší

7. Radiační stabilita materiálů

8. Hygienizace, desinsekce a asanace v zemědělských a jiných provozech

9. Způsoby praktického radiačního ošetření potravin

10. Radiační sterilizace v medicínské praxi

11. Radiační aplikace v lékařské diagnostice

12. Radioterapeutické metody v praxi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem nabízeného předmětu je jednak vzbudit u mladých lidí hlubší zájem o tuto progresivní oblast aplikací, jednak dát jim možnost vytvořit si konkrétní představu o možnostech aplikací IZ u nás i ve světě.

Studijní materiály:

Základní literatura:

1.Múčka V.: Aplikace radiačních metod, 2. vydání, 2003, Vydavatelství ČVUT, Praha.

2.Farhatazis, M.A.J. Rodgers (Eds): Radiation Chemistry. Principles and Applications. 1987, VCH Publishers, Inc. New York.

Doporučená literatura:

3.A.K. Pikaev: Sovremennaja radacionnaja chimija, 1987, Nauka, Moskva.

4.Woods R. J., Pikaev A. K.: Applied Radiation Chemistry: Radiation Processing, 1994, John Wiley and Sons, Inc., New York

5.Wishart J.F., Rao B.S.M. (ed): Recent trends in Radiation Chemistry, 2010, World Scientific Publishing, London.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4581606.html