Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15NRO1 ZK 3 3P
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Kateřina Čubová, Evžen Losa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Náplní předmětu je komplexní shrnutí problematiky nakládání s radioaktivními odpady od jejich vzniku až po konečné uložení. Pozornost je věnována jak odpadům vznikajícím během palivového cyklu, tak odpadům institucionálním. Podrobně je diskutována klasifikace radioaktivních odpadů, jejich charakterizace, volba strategie nakládání s nimi a jejich následná úprava a zpracování. Rovněž je probírána problematika vyhořelého jaderného paliva, obalové soubory, jeho přeprava a ukládání, transmutační technologie a pokročilé palivové cykly, ukládání RAO a VJP včetně problematiky hlubinného úložiště. Součástí přednášek jsou bezpečností aspekty, legislativní rámec a postoje veřejnosti k nakládání s radioaktivními odpady. Na závěr bude zmíněna současná situace této problematiky v České Republice i ve světě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vznik, definice a klasifikace radioaktivních odpadů (odpady institucionální, z palivového cyklu, VJP, …)

2. Legislativa – zákon o odpadech, atomový zákon, vyhlášky, standardy IAEA

3. Koncepce a strategie nakládání s RAO a VJP

4. Bezpečnostní aspekty nakládání s RAO (princip radiační ochrany, RAO a ochrana ŽP)

5. Nakládání s RAO před jejich zpracováním: klasifikace RAO, shromažďování a třídění, charakterizace, odběr vzorků, dekontaminace, fragmentace, sterilizace, chemická úprava, recyklace

6. Staré zátěže

7. Úprava a zpracování radioaktivních odpadů: zpracování kapalných, pevných a plynných odpadů a exhalací

8. Solidifikace radioaktivních odpadů (cementace, bitumenace, solidifikace organickými polymery, vitrifikace)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. K. Štamberg: Technologie jaderných paliv II, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2017

2. Z. Dlouhý: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2009

3. W. E. Lee, M. I. Ojovan, C. M. Jantzen, (eds): Radioative Waste Management and Contaminated Site Clean-up, Woodhead Publishing, UK, 2013

4. Radioactive Waste in Perspective, OECD Nuclear Energy Agency, NEA No. 6350, 2010

Doporučená literatura:

5. C. Bayliss: Nuclear Decommissioning, Waste Management and Environmental Site Remediation, Elsevier Science & Technology, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5660706.html