Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DPSE1 Z 10 0+10 česky
Vztahy:
Předmět 18DPSE1 nelze zapsat s předmetem 18DPSE2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Milan Kuchařík
Přednášející:
Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová
Cvičící:
Radek Fučík, Milan Kuchařík, Dana Majerová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného

garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou

osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:

Dle zadání závěrečné práce.

Osnova přednášek:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24906605.html