Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12BPLA1 Z 5 0+5 česky

Podmínkou zápisu na předmět 12BPLA1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 12ROPR2

Podmínkou zápisu na předmět 12BPLA1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 12SBA1

Zapsání předmětu 12SBA1 musí předcházet před zapsáním předmětu 12BPLA1 (případně i ve stejném semestru)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Predmet se tyká problematiky zadaného tématu bakalárské práce a její obhajoba je soucástí uzavrení bakalárského studia. Zadání práce je odsouhlaseno vedoucím katedry a je podepsáno dekanem. Student provádí resersi dle casopisecké a internetové, eventuálne knizní literatury, zadané vedoucím práce, obsazené v oficiálním zadání BP a dále samostatne vyhledané studentem. Student dále provádí s vedoucím práce dohodnutou cinnost, a to na základe sestudované a doporucené literatury. Práce je oponována jedním, casto interním oponentem. Kontaktní hodiny se tykají styku s vedoucím práce a jsou reseny dle aktuální potreby práce.

Požadavky:

Zadání bakalářské práce

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená liteartura:

Bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24908005.html