Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bakalářská práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12BPLA1 Z 5 0+5 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ročníková práce 2 (12ROPR2)
Korekvizita:
Seminář k bakalářské práci 1 (12SBA1)
Garant předmětu:
Václav Kubeček, Ivan Procházka
Přednášející:
Václav Kubeček
Cvičící:
Radka Mika Havlíková, Václav Kubeček
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Predmet se tyká problematiky zadaného tématu bakalárské práce a její obhajoba je soucástí uzavrení bakalárského studia. Zadání práce je odsouhlaseno vedoucím katedry a je podepsáno dekanem. Student provádí resersi dle casopisecké a internetové, eventuálne knizní literatury, zadané vedoucím práce, obsazené v oficiálním zadání BP a dále samostatne vyhledané studentem. Student dále provádí s vedoucím práce dohodnutou cinnost, a to na základe sestudované a doporucené literatury. Práce je oponována jedním, casto interním oponentem. Kontaktní hodiny se tykají styku s vedoucím práce a jsou reseny dle aktuální potreby práce.

Požadavky:

Zadání bakalářské práce

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená liteartura:

Bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24908005.html