Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FZ4 Z 1 0+4 česky
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04FZ3. Doplňuje základní jazykové znalosti a rozvíjí řečové dovednosti s důrazem na ústní komunikaci a čtení. Obsah je vymezen zhruba lekcemi 19 - 23 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro vás (Le francais pour vous), je rozšířen o témata a funkce z jiných materiálů. Pro rozvoj čtení odborných textů a odborného vyjadřování se využívá skriptum Odborná francouzština pro studenty FJFI. Kurz pokrývá témata obecná a odborná: zdraví-nemoc, sport, volný čas, ekologie, studium, cestování po Francii, Paříž, nakupování, počasí, srovnání VŠ u nás a ve Francii, jak psát CV, žádost, matematika, fyzika - mechanika, internet-informatika.

Požadavky:

Vstupní úroveň předpokládá zvládnutí kurzu FZ3.

Osnova přednášek:

Témata obecná: zdraví-nemoc, sport, volný čas, ekologie, studium, cestování pro Francii, Paříž, nakupování, počasí, jídlo, restaurace

Funkce: pozvání, přijetí, zdvořilé odmítnutí, omluva, vyjádření „mám rád, líbí se mi, nelíbí se mi?“, vůle, přání

Témata odborná: srovnání VŠ u nás a ve Francii, jak psát CV, žádost o stáž (zaměstnání), matematika, fyzika - mechanika, internet - informatika.

Jazykové prostředky: Předmětová zájmena - dvojice zájmen, zájmenné y, en, vztažná zájmena, nerpavidelné toření mn. čísla podstatných a přídavných jmen, tvoření slov, časové výrazy typu: před (týdnem) za (týden), na (týden), po dobu (1 týdnu), člen dělivý, minulý čas imparfait, konjunktiv (subjonctif)

Referát na téma „Internet“ nebo „Příprava prázdnin ve Francii“ pomocí Internetu. Kratší referáty na shora uvedená témata.

Rozsah je vymezen učebnicí M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky, lekce 19 - 23, je rozšířen o témata a funkce z Espaces 1, lekce 11 a 12. Pro rozvoj odborného jayzka se používá skriptum: Odborná francouzština pro studenty FJFI.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost základních jazykových prostředků se doplňuje a obohacuje. Slovní zásoba se rozšiřuje také o odborný jazyk. Znalost mluvnice se rozšiřuje a systematizuje. Výslovnosti a pravopis se rozvíjejí v souvislosti s novou látkou.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Schopnost porozumět a přiměřeně a správně jazykově reagovat v základních komunikativních situacích, na vybraná témata a s použitím vybraných funkcí jazyka. Čtení pro informaci jednodušších textů s obecným, populárně naučným a odborným obsahem i s použitím slovníku. Psaní dopisu, písemná příprava referátu. Ústní projev monologický - popis, návod k použití, referát.

Splnění požadavků pro postup do vyššího kurzu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2. vydání 2006

[2] Z. Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

Doporučená literatura:

[3] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

[4] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] časopis La Recherche

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie,autokorektivní cvičení, mluvnické tabulky,slovník, časopis la Recherche, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23070205.html