Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kovové oxidy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11KO ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Jiří Hejtmánek
Přednášející:
Jiří Hejtmánek
Cvičící:
Jiří Hejtmánek
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmětem přednášek je komplexní popis krystalové struktury, chemického složení a typických elektronových vlastností vybraných oxidových materiálů.

Požadavky:

Znalosti v rozsahu předmětů teorie pevných látek a struktura pevných látek na FJFI.

Osnova přednášek:

1. Struktura a chemické složení charakteristických skupin oxidů, character chemické vazby.

2. Elektronové vlastnosti oxidů, úloha krystalového pole a korelací.

3. Měrné teplo od nejnižších po nejvyžší teploty, příspěvek typu Schottky

4. Magnetické interakce a uspořádání na dlouhou vzdálenost, příklady magnetických struktur , inteakce statické a dynamické, supervýměna a dvojitá výměna, stav vysokého a nízkého spinu.

5. Elektronový a tepelný transport, tepelná vodivost a termoelektrický koeficient.

6. Fázové přechody jako důsledek spolupůsobení elastických (mřížových), elektronových a magnetických interakcí, přechod kov-izolátor, úloha chemického složení, teploty a neuspořádání.

7. Charakteristické skupiny oxidů - binární oxidy, příklady a vliv složení

8. Orbitální , spinové a nábojové uspořádání v perovskitech manganu, uspořádaný vs. neuspořádaný základní stav, stabilita základního stavu a vliv vnějších polí (magnetického, tlaku,..).

9. Ostatní skupiny magnetických oxidů, spinově polarizovaný transport, kolosální a gigantická magnetoresistence

10. Oxidy se sníženou symetrií, oxidy se sníženou dimenzí, delafossity,

11. Vysokoteplotní supravodiče, chemické složení a kritická teplota

12. Termoelektrické materiály, kobaltity(p-typ) a manganity(n-typ).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Detailní popis speciálních fyzikálních rysů řady oxidických materiálů, pochopení fyzikální podstaty jejich mimořádných vlastností.

Schopnosti:

prvky fyzikálního inženýrství potřebné pro samostatnou výzkumnou/vývojovou činnost v oblasti oxidických materiálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. S. Krupička: Fyzika Feritů ACADEMIA, (1969),

Doporučená literatura:

[2]. J.B.Godenough Prog. Solid State Chem., 5, 145 (1971),

[3]. N.C.Mott: Metal - insulator transitions, Taylor and Francis , 2-nd edition including HTS cuprates(1990).

[4]. J.M.Ziman Principles of the theory of solids (2-nd edition) Cambridgee Univ. press (1972).

[5]. P.A.Cox: Transitinon metal oxides, Clarendon Press.-Oxford (1995).

[6]. PEd. P. P. Edwards and C. N. R. Rao, The metallic and non metallic states of matter, Taylor and Francis (1985).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23048805.html