Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace radionuklidů 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15NUK2 ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Jiří Mizera
Přednášející:
Jiří Mizera
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Kurz je věnován aplikacím jaderných metod a radionuklidů především v oblasti vědeckého výzkumu. První část kurzu se zabývá přípravou a použitím umělých radionuklidů, značených organických sloučenin a. generátorů krátkodobých radionuklidů. Další část kurzu je věnována reakcím izotopové výměny a metodám jejich studia. Následuje výklad termodynamického a kinetického izotopového jevu. Ostatní přednášky jsou věnovány aplikacím jaderných metod v obecné a fyzikální chemii při studiu kinetiky a mechanismu chemických reakcí, struktury chemických sloučenin, povrchu tuhých látek, katalýzy a stanovení fyzikálně-chemických veličin.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základních kurzů jaderné chemie a jaderné fyziky. Absolvování kurzu Aplikace radionuklidů 1.

Osnova přednášek:

1. Příprava umělých radionuklidů, reaktorové a cyklotronové preparáty

2. Generátory krátkodobých radionuklidů - generátor 99mTc

3. Příprava značených organických sloučenin

4. Reakce izotopové výměny - kinetika jednoduché/složité a homogenní/heterogenní izotopové výměny, izotopový jev při izotopové výměně

5. Metody studia izotopové výměny - realizace a vyhodnocení. Termodynamická klasifikace výměnných reakcí

6. Izotopové jevy - výklad na základě vibrací dvouatomové molekuly, disociační energie, Morseův potenciál

7. Termodynamický izotopový jev - teorie, aplikace

8. Kinetický izotopový jev - teorie, aplikace

9. Radionuklidové metody při studiu chemických reakcí

10. Radionuklidové metody v elektrochemii, při studiu struktury chemických sloučenin

11. Stanovení fyzikálně chemických veličin radionuklidovými metodami

12. Studium povrchu tuhých látek a katalýzy radionuklidovými metodami, emanační metoda

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Kurz rozšiřuje znalosti posluchače, které získal v kurzu Aplikace radionuklidů 1 a je orientován především na užití jaderných metod v oblasti výzkumu. Důraz je kladen na metody využívající izotopovou výměnu a izotopové jevy.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost efektivně používat jaderné metody a radionuklidy ve vědeckém výzkumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. Gosman, Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, Praha, 1989.

[2] V. Majer a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1985.

Doporučená literatura:

[1] A. Vértes a kol. (ed.): Handbook of Nuclear Chemistry, Vol. 1-5, Kluwer Academic Publishers, 2003 (nebo revidované a rozšířené vydání (Vol. 2-6), Springer, 2010).

[2] M. Wolfsberg, W. A. Van Hook, P. Paneth, L. P. N. Rebelo: Isotope Effects in the Chemical, Geological, and Bio Sciences, Springer, 2009.

Poznámka:

Aplikace radionuklidů 2

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11304805.html