Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzikální praktikum 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRA2 KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Jakub Čaloud, Ayanabha Das, Nikolas Denner, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Lukáš Lobko, Ondřej Lomický, Jitka Mrázková, Monika Robotková, Solangel Rojas Torres, Michal Svoboda, Libor Škoda, Jakub Štěrba, Tomáš Truhlář, Marek Tunkl
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedenívlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpra-cování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Kondenzátor, elektrostatické pole

2. Hysterezní smyčka

3. RLC obvody, nucené a tlumené kmity

4. Balmerova série vodíku

5. Rentgenové spektrum Mo anody

6. Geometrická optika

7. Mikrovlny

8. Polarizované světlo

9. Interference a ohyb světla

10. Termická emise elektronů

11. Měrný náboj elektronu, dosah alfa částic v látce

12. Měření spektra gama záření

Cíle studia:

Znalosti:

Pokrocilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a scientific apparatus, Cambridge University Press 2009

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014

Doporučená literatura:

[3] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989 (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

[4] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11280605.html