Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z detekce ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15DEIZ KZ 3 0+3 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 15DEIZ je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 15DIZ
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Studenti se seznámí se základy a principy detekce ionizujícího záření, interakcí ionizujícího záření s hmotou a funkcí a provozními parametry jednotlivých typů detektorů a detekčních sestav.

Požadavky:

Zápis nebo absolvování 15DIZ.

Absolvování 15RATEC, 15JCH2 a 16ZDOZ1.

Úspěšně složený vstupní test.

Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Princip, funkce a nastavení scintilační sondy s NaI(Tl) a β-plastikovým detektorem.

2.Princip, funkce a nastavení Geiger-Müllerovy trubice.

3.Základy a principy kapalinové scintilační spektrometrie, měření záření alfa a beta.

4.Spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením – základy a měření.

5.Statistika měření ionizujícího záření.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalosti principů detekce ionizujícího záření.

Schopnosti:

Posluchači získají schopnosti správně vybrat a nastavit detekční soustavu pro měření různých typů a energií záření včetně vyhodnocení výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.doc. Mojmír Němec, Ph.D. et al. Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I. ČVUT v Praze. 2020. ISBN 978-80-01-06688-1

2. Návody k Praktikum z detekce ionizujícího záření, soubor materiálů vyučujících, 2017

3.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

4.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. v platném znění

5.G. F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th Ed., J. Willey & Sons, New York, 2010

Doporučená literatura:

5.J. Gerndt, P. Průša: Detektory ionizujícího záření, 2. vyd., ČVUT Praha, 2011

6.J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, 2. vyd., ČVUT Praha, 1987

Poznámka:
Další informace:
https://jaderna-chemie.cz/vyuka/predmety/praktikum-z-detekce-ionizujiciho-zareni/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756406.html