Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Praktikum z detekce ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15DEIZ KZ 3 0+3 česky
Přednášející:
Miroslava Semelová, Mojmír Němec (gar.), Pavel Bartl
Cvičící:
Miroslava Semelová, Mojmír Němec (gar.), Pavel Bartl
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Studenti se seznámí se základy a principy detekce ionizujícího záření, interakcí ionizujícího záření s hmotou a funkcí a provozními parametry jednotlivých typů detektorů a detekčních sestav.

Požadavky:

1. Zápis předmětu Detekce ionizujícího záření

2. Zkouška z Jaderné chemie 2

3. Praktikum z radiochemické techniky

4. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Měření plošiny a mrtvé body G-M trubice a scintilačního detektoru

2. Zjištění optimálních parametrů při měření gama na scintilační soupravě

3. Sledování statistického charakteru radioaktivního rozpadu

4. Kapalinová scintilační spektrometrie 1+2 - měření zářičů alfa a beta

5. Měření neutronů

6. Stanovení dávky záření a dávkového příkonu pomocí Frickeho dozimetru

7. Stanovení radionuklidů - zářičů gama - ve vzorcích životního prostředí

8. Spektrometrie záření alfa

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalosti principů detekce ionizujícího záření.

Schopnosti:

Posluchači získají schopnosti správně vybrat a nastavit detekční soustavu pro měření různých typů a energií záření včetně vyhodnocení výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Atomový zákon (263/2016 Sb.) a související prováděcí předpisy, zejména vyhlášky 409 a 422/2016 Sb.

[2] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

[3] K. Matějka a kol.: Vybrané analytické metody pro životní prostředí, ČVUT v Praze, 1998.

[4] J. Gerndt: Detektory ionizujícího záření, ČVUT Praha, 1995.

Doporučená literatura:

[1] W.H. Tait: Radiation detection, Butterworths, 1980.

[2] G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 1984.

[3] W.D. Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.

Studijní pomůcky:

[1] Radiometrická laboratoř.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756406.html