Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování pro Windows

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PW Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Zdeněk Čulík
Přednášející:
Cvičící:
Zdeněk Čulík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Tvorba grafického uživatelského rozhraní pro MS Windows. Základní ovládací prvky. Práce se soubory. Uživatelem definované komponenty a jejich návaznost na dynamickou identifikaci typů a reflexi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Tvorba grafického uživatelského rozhraní v jazyce C#

2. Programování základních ovládacích prvků

3. Práce s obrazovými daty. Ukládání informací ve formátu XML

4. Přístup k databázím

5. Programování komponent vývojového prostředí Visual Studio

6. Význam dynamické identifikace typů pro vývojová prostředí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk C#, platforma .NET, aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro MS Windows.

Schopnosti:

Navrhnout a naprogramovat aplikaci v jazyce C#.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] C. Petzold, Programování Microsoft Windows Forms v jazyce C#, Praha, Computer Press, 2006

Doporučená literatura:

[2] M. Virius, C# pro zelenáče, Praha, Neocortex, 2002

[3] C. Petzold, .NET Book Zero, http://www.charlespetzold.com/dotnet/

[4] http://msdn.microsoft.com/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11368905.html