Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radionuklidy v životním prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RZP ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Náplní předmětu je podat přehlednou informaci o zdrojích ionizujícího záření v závislosti na původu (přírodních kontra vzniklých lidskou činností). Dále informovat o vlastnostech jednotlivých radionuklidů a jejich chování v životním prostředí, možnostech transportu, kumulace a přestupu mezi prostředími. Podat přehled o ložiscích radioaktivních (i neradioaktivních) rud, způsobech jejich vyhledávání, těžby a likvidace případných následků těžby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, legislativní požadavky, původ radionuklidů v životním prostředí

2. Radioaktivita hornin a kosmické záření

3. Geochemie uranu a thoria a jejich pohyb v ŽP

4. Umělé radionuklidy, jaderné provozy, odpady, úložiště

5. Modely šíření přírodních radionuklidů v životním prostředí, zvětrávání, transport

6. Metody měření - sledování radionuklidů v ŽP

7. Fyzikální základy metod gama

8. Fyzikální základy neutronových metod

9. Geofyzikální měření radioaktivity hornin a ŽP

10. Radioaktivní suroviny

11. Těžba uranu, odpady a jejich sanace

12. Staré ekologické zátěže v souvislosti s těžbou uranu

13. Staré ekologické zátěže v souvislosti s další lidskou činností

14. Exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Nové znalosti o původu radionuklidů v životním prostředí a jejich chování. O vyhledávání ložisek, jejich těžbě a likvidaci následků těžby.

Schopnosti:

Přehled metod a způsobu měření a vyhledávání některých typů ložisek surovin. Přehled o původu starých ekologických zátěží a jejich sanaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kathren, R.L.: Radioactivity in the Environment. Harwood Academic Publisher. USA 1984.

[2] Shaw, G.: Radioactivity in the Terrestrial Environment. Elsevier Ltd. 2007.

[3] Voigt, G., Fesenko, S.: Remediation of Contaminated Environments. Elsevier Ltd. 2009.

[4] Scott, E.M.: Modelling Radioactivity in the Environment. Elsevier Ltd. 2003.

[5] Papastefanou, C.: Radiactive Aerosols. Elsevier Ldt. 2008.

[6] Izrael, Y.A.: Radioactive Fallout after Nuclear Explosion and Accidents. Elsevier Ltd. 2003.

Doporučená literatura:

[7] Mares, S.: Introdusction to Applied Geophysics. CIP 1984.

[8] Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL. 1978.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24895805.html