Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra jaderné chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15ANAL1 Analytická chemie 1
Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil 
česky Z 5 3+2 Předmět je vypsán
15ANAL2 Analytická chemie 2
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
15ANALY2 Analytická chemie 2 Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie
Jiří Zima 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15AODPA Analytika odpadů
Jiří Hendrych 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
15AODP Analytika odpadů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ANCH1 Anorganická chemie 1 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15AN1N Anorganická chemie 1
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANCH2 Anorganická chemie 2 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15AN2 Anorganická chemie 2
 
česky Z,ZK 5 4+1 Předmět není vypsán
15ANP Anorganické praktikum
Vojtěch Kubíček, Václav Tyrpekl 
česky Z 4 9 dní Předmět je vypsán
D15ARCH Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně Předmět není vypsán
15APRM Aplikace radiačních metod česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15ARN Aplikace radionuklidů Předmět je vypsán
15CZVNUK1 Aplikace radionuklidů 1
 
česky Předmět není vypsán
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15CZVNUK2 Aplikace radionuklidů 2
 
česky Předmět není vypsán
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
D15AVZ Aplikace velkých zdrojů ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
15ASCH Astrochemie
Martin Ferus 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15BPCH1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
15BPCH2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
D15BARCH Biomedicínské aplikace radiační chemie
 
Předmět je vypsán
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin Předmět je vypsán
15CHMT Chemická termodynamika Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHT Chemická termodynamika
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15CHB Chemie Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
15CRHP Chemie a radiační hygiena prostředí
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů Předmět je vypsán
15ANLS1 Chemie analytická - seminář 1
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN1 Chemie analytická - seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANLS2 Chemie analytická - seminář 2
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN2 Chemie analytická - seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANL1 Chemie analytická 1
 
Z 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANL2 Chemie analytická 2
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15AN1 Chemie anorganická 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHJ1 Chemie jaderná 1
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
15CHJ2 Chemie jaderná 2
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHL1 Chemie léčiv
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHPR Chemie problematických radionuklidů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVRAEK Chemie prostředí a radioekologie
 
česky Předmět není vypsán
15CHJE Chemie provozu JE ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVCHJE Chemie provozu jaderných elektráren
 
česky Předmět je vypsán
15CZVCHRP Chemie radioaktivních prvků
 
česky Předmět není vypsán
15CHRP Chemie radioaktivních prvků ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CAN1 Cvičení z anorganické chemie 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15COCH Cvičení z obecné chemie
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15DIOZ Detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 
česky ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15DIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15DPV1 Diplomová práce 1 Z 10 10ZP Předmět je vypsán
15DPCH1 Diplomová práce 1 Z 10 10 Předmět je vypsán
15DPV2 Diplomová práce 2 Z 20 20ZP Předmět je vypsán
15DPCH2 Diplomová práce 2 Z 20 20 Předmět je vypsán
15DALCH Dějiny alchymie a chemie
Vladimír Karpenko 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ETR1 Elektrochemie a teorie roztoků 1
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15ETR2 Elektrochemie a teorie roztoků 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15EXK1 Exkurze 1 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
15EXK2 Exkurze 2 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
D15EJCH Experimentální jaderná chemie Předmět je vypsán
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie Předmět je vypsán
15FCH1 Fyzikální chemie 1
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15FCH2 Fyzikální chemie 2
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15FCH3 Fyzikální chemie 3
 
ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
15FCH4 Fyzikální chemie 4
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHA4 Fyzikální chemie 4 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
15FCHN4 Fyzikální chemie 4
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCH5 Fyzikální chemie 5 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie
Petr Pompach 
česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15HCHE Hydrochemie
Vladimír Sýkora 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HCHEA Hydrochemie
 
Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
15HYPE Hydrologie a pedologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HYPEA Hydrologie a pedologie
Dana Pokorná 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
15IMCH Imunochemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15IMPL Imunopatologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRMF Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu Předmět je vypsán
15INS1 Instrumentální metody 1
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
15INSN1 Instrumentální metody 1 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15INS1N Instrumentální metody 1
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15INS2 Instrumentální metody 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí Předmět je vypsán
15ISY Izotopové syntézy ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15JCH Jaderná chemie
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15JACH1 Jaderná chemie 1 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15CZVJCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15JCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVJACH1 Jaderná chemie 1_CZV
 
Předmět není vypsán
15JACH2 Jaderná chemie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
15CZVJCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět je vypsán
15JCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět není vypsán
15CZVJACH2 Jaderná chemie 2_CZV
 
česky Předmět není vypsán
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů Předmět je vypsán
D15JFA Jaderná forensní analýza Předmět je vypsán
D15JRZ Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinky
 
Předmět je vypsán
D15JE Jaderné elektrárny Předmět je vypsán
15KIN Kinetická teorie hmoty
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15KOCH Koloidní chemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15KMD1 Kontaminace a metody dekontaminace 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
15KMD2 Kontaminace a metody dekontaminace 2 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15LAC1 Laboratorní cvičení 1 KZ 4 5L Předmět je vypsán
15LABT Laboratorní technika
Michaela Fridrichová, Michaela Fridrichová 
česky Z 3 0+4 Předmět je vypsán
15LMB Laboratoř z mikrobiologie
Kateřina Demnerová 
KZ 4 0+6 Předmět není vypsán
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D15MMP Modelování a simulace migračních procesů v životním prostředí Předmět není vypsán
15MMPR Modelování migračních procesů v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15MTP Modelování transportních procesů v bariérách úložišť radioaktivních odpadů
 
Předmět je vypsán
15MZD Měření a zpracování dat Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15CZVMZD Měření a zpracování dat CZV česky Předmět je vypsán
15NRO1 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15NRO2 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 2 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15OCH Obecná chemie česky Z,ZK 6 5+2 Předmět je vypsán
15OCHEN Obecná chemie
 
česky ZK 4 5+0 Předmět není vypsán
15OCHE Obecná chemie
 
Z,ZK 6 5+2 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15OFKL Obecná farmakologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ZOCH Ochrana životního prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15OKCH Optimalizace kapalinové chromatografie
 
Předmět není vypsán
15ORCA1 Organická chemie 1 Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
15ORC1 Organická chemie 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCHN1 Organická chemie 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH1 Organická chemie 1
 
Z 4 2+2 Předmět není vypsán
15ORCA2 Organická chemie 2 Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
15ORC2 Organická chemie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH2 Organická chemie 2
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie Předmět je vypsán
D15PUJZ Postupy při ukončování provozu jaderných zařízení
 
Předmět je vypsán
15ALP Praktikum z analytické chemie
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
15APLA Praktikum z analytické chemie Z 4 4L Předmět je vypsán
15ALPN Praktikum z analytické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15ANPR Praktikum z anorganické chemie
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15CZVDEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie
 
česky Z 6 0+4 Předmět není vypsán
15FYPRN Praktikum z fyzikální chemie
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
15FYPR Praktikum z fyzikální chemie
 
KZ 6 0+6 Předmět není vypsán
15INPR Praktikum z instrumentálních metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15PINS Praktikum z instrumentálních metod KZ 2 0+3 Předmět je vypsán
15PJCH Praktikum z jaderné chemie KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15LAPRN Praktikum z laboratorní techniky
 
Z 3 0+4 Předmět není vypsán
15LAPR Praktikum z laboratorní techniky
 
KZ 3 0+4 Předmět není vypsán
15POBCH Praktikum z obecné chemie KZ 3 3L Předmět je vypsán
15POCHA Praktikum z organické chemie
Miroslav Lorenc 
Z 4 4L Předmět je vypsán
15POCH Praktikum z organické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15PRACH Praktikum z radiační chemie KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15CZVPRAM Praktikum z radioanalytických metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
15CZVRATEC Praktikum z radiochemické techniky
 
KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
15RAP1 Praktikum z radiochemie 1
 
KZ 5 0+5 Předmět není vypsán
15RAP2 Praktikum z radiochemie 2
 
KZ 6 0+7 Předmět není vypsán
15SEPM Praktikum ze separačních metod KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRAK Praxe
 
Z 3 2týd. Předmět není vypsán
15PAX Praxe Z 2 1XT Předmět je vypsán
15PRAKN Praxe česky Z 4 2 týd Předmět je vypsán
D15POJE Provozní a odpadové hospodářství českých JE
 
Předmět je vypsán
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren Z,ZK 3 3P Předmět je vypsán
15PTOX Průmyslová toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15PRN Příprava radionuklidů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVRACH Radiační chemie
 
Předmět je vypsán
15RACH Radiační chemie ZK 4 3+0 Předmět je vypsán
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů Předmět je vypsán
D15RCH Radioanalytická chemie Předmět je vypsán
D15RCHF Radioanalytická chemie pro forensní analýzu Předmět je vypsán
15CZVRAM Radioanalytické metody
 
ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15RAM Radioanalytické metody ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15CZVSTP Radiochemie stop
 
česky Předmět je vypsán
15STP Radiochemie stop ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
D15RFMCH Radiofarmaceutická chemie
 
Předmět je vypsán
15RFM Radiofarmaka
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15RFM Radiofarmaka
Ondřej Lebeda, Marek Moša 
Předmět je vypsán
15RDFM Radiofarmaka 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RFM2 Radiofarmaka 2
Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách Předmět je vypsán
15REKI Reakční kinetika
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15RPCH1 Rešeršní práce 1
 
Z 5 0+5 Předmět není vypsán
15RPCH2 Rešeršní práce 2
 
Z 10 0+10 Předmět není vypsán
15SEMA1 Seminář 1 Z 3 3S Předmět je vypsán
15SEM1 Seminář 1 Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SEMA2 Seminář 2 Z 3 3S Předmět je vypsán
15SEM2 Seminář 2 Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0+1 Předmět je vypsán
D15SM Separacní metody Předmět je vypsán
15CZVSMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 česky Předmět je vypsán
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVSRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí
 
česky Předmět je vypsán
D15SVR Stanovení vybraných radionuklidů
 
Předmět není vypsán
15STA Strukturní analýza 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15STA2 Strukturní analýza 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15NMR Strukturní analýza 2
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D15ZS Syntéza značených sloučenin
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15TJM Technologie jaderných materiálů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TJP Technologie jaderných paliv Předmět je vypsán
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TRF Technologie radiofarmak ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TZO Technologie zpracování odpadů
Martin Kubal 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TZOA Technologie zpracování odpadů
 
ZK 3 3P Předmět je vypsán
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění Z,ZK 4 4+1 Předmět je vypsán
15TOXA Toxikologie ZK 2 2P Předmět je vypsán
15TOX Toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TRP Transportní procesy Předmět je vypsán
15TRP Transportní procesy
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TL Tuhé látky
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15TLA Tuhé látky ZK 1 1P Předmět je vypsán
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
15VYC1 Výpočty z fyzikální chemie 1
 
Z 2 0+1 Předmět není vypsán
15VYC2 Výpočty z fyzikální chemie 2
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VYC3 Výpočty z fyzikální chemie 3
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
15SLOU Značené sloučeniny
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15ZSL Značené sloučeniny Předmět je vypsán
15ZRP Základní radiochemické praktikum KZ 2 2L Předmět je vypsán
15ZBCHA Základy biochemie
Radek Indra, Tomáš Ječmen 
ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
15ZBCHN Základy biochemie
 
česky Předmět není vypsán
15ZBCH Základy biochemie
Tomáš Ječmen 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
15ZFRM Základy farmakologie Předmět je vypsán
D15ZJCH Základy jaderné chemie
 
Předmět není vypsán
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15CZVZAPRA Základy práce v radiochemické laboratoři
 
KZ 2 KZ 2 Předmět není vypsán
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15UJCH Úvod do jaderné chemie
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14115.html