Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra jaderné chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15ANAL1 Analytická chemie 1
Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil 
česky Z 5 3+2 Předmět je vypsán
15ANAL2 Analytická chemie 2
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
15ANALY2 Analytická chemie 2 Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie
Jiří Zima 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15AODPA Analytika odpadů
Jiří Hendrych 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
15AODP Analytika odpadů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ANCH1 Anorganická chemie 1 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15AN1N Anorganická chemie 1
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANCH2 Anorganická chemie 2 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15AN2 Anorganická chemie 2
 
česky Z,ZK 5 4+1 Předmět není vypsán
15ANP Anorganické praktikum
Vojtěch Kubíček, Václav Tyrpekl 
česky Z 4 9 dní Předmět je vypsán
D15ARCH Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně Předmět není vypsán
15APRM Aplikace radiačních metod česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15ARN Aplikace radionuklidů Předmět je vypsán
15CZVNUK1 Aplikace radionuklidů 1
 
česky Předmět není vypsán
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15CZVNUK2 Aplikace radionuklidů 2
 
česky Předmět není vypsán
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
D15AVZ Aplikace velkých zdrojů ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
15ASCH Astrochemie
Martin Ferus 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15BPCH1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
15BPCH2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
D15BARCH Biomedicínské aplikace radiační chemie
 
Předmět je vypsán
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin Předmět je vypsán
15CHMT Chemická termodynamika Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHT Chemická termodynamika
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15CHB Chemie Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
15CRHP Chemie a radiační hygiena prostředí
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů Předmět je vypsán
15ANLS1 Chemie analytická - seminář 1
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN1 Chemie analytická - seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANLS2 Chemie analytická - seminář 2
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN2 Chemie analytická - seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANL1 Chemie analytická 1
 
Z 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANL2 Chemie analytická 2
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15AN1 Chemie anorganická 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHJ1 Chemie jaderná 1
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
15CHJ2 Chemie jaderná 2
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHL1 Chemie léčiv
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHPR Chemie problematických radionuklidů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVRAEK Chemie prostředí a radioekologie
 
česky Předmět není vypsán
15CHJE Chemie provozu JE ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVCHJE Chemie provozu jaderných elektráren
 
česky Předmět je vypsán
15CZVCHRP Chemie radioaktivních prvků
 
česky Předmět není vypsán
15CHRP Chemie radioaktivních prvků ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CAN1 Cvičení z anorganické chemie 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15COCH Cvičení z obecné chemie
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15DIOZ Detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 
česky ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15DIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15DPV1 Diplomová práce 1 Z 10 10ZP Předmět je vypsán
15DPCH1 Diplomová práce 1 Z 10 10 Předmět je vypsán
15DPV2 Diplomová práce 2 Z 20 20ZP Předmět je vypsán
15DPCH2 Diplomová práce 2 Z 20 20 Předmět je vypsán
15DALCH Dějiny alchymie a chemie
Vladimír Karpenko 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ETR1 Elektrochemie a teorie roztoků 1
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15ETR2 Elektrochemie a teorie roztoků 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15EXK1 Exkurze 1 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
15EXK2 Exkurze 2 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
D15EJCH Experimentální jaderná chemie Předmět je vypsán
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie Předmět je vypsán
15FCH1 Fyzikální chemie 1
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15FCH2 Fyzikální chemie 2
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15FCH3 Fyzikální chemie 3
 
ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 česky Z,ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
15FCH4 Fyzikální chemie 4
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHA4 Fyzikální chemie 4 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
15FCHN4 Fyzikální chemie 4
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCH5 Fyzikální chemie 5 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie
Petr Pompach 
česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
15HCHE Hydrochemie
Vladimír Sýkora 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HCHEA Hydrochemie
 
Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
15HYPE Hydrologie a pedologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HYPEA Hydrologie a pedologie
Dana Pokorná 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
15IMCH Imunochemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15IMPL Imunopatologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRMF Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu Předmět je vypsán
15INS1 Instrumentální metody 1
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
15INSN1 Instrumentální metody 1 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15INS1N Instrumentální metody 1
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15INS2 Instrumentální metody 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí Předmět je vypsán
15ISY Izotopové syntézy ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15JCH Jaderná chemie
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15JACH1 Jaderná chemie 1 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15CZVJCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15JCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVJACH1 Jaderná chemie 1_CZV
 
Předmět není vypsán
15JACH2 Jaderná chemie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
15CZVJCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět je vypsán
15JCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět není vypsán
15CZVJACH2 Jaderná chemie 2_CZV
 
česky Předmět není vypsán
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů Předmět je vypsán
D15JFA Jaderná forensní analýza Předmět je vypsán
D15JRZ Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinky
 
Předmět je vypsán
D15JE Jaderné elektrárny Předmět je vypsán
15KIN Kinetická teorie hmoty
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15KOCH Koloidní chemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15KMD1 Kontaminace a metody dekontaminace 1 ZK 2 2P Předmět je vypsán
15KMD2 Kontaminace a metody dekontaminace 2 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15LAC1 Laboratorní cvičení 1 KZ 4 5L Předmět je vypsán
15LABT Laboratorní technika
Michaela Fridrichová, Michaela Fridrichová 
česky Z 3 0+4 Předmět je vypsán
15LMB Laboratoř z mikrobiologie
Kateřina Demnerová 
KZ 4 0+6 Předmět není vypsán
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D15MMP Modelování a simulace migračních procesů v životním prostředí Předmět není vypsán
15MMPR Modelování migračních procesů v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15MTP Modelování transportních procesů v bariérách úložišť radioaktivních odpadů
 
Předmět je vypsán
15MZD Měření a zpracování dat Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15CZVMZD Měření a zpracování dat CZV česky Předmět je vypsán
15NRO1 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15NRO2 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 2 ZK 3 3P Předmět je vypsán
15OCH Obecná chemie česky Z,ZK 6 5+2 Předmět je vypsán
15OCHEN Obecná chemie
 
česky ZK 4 5+0 Předmět není vypsán
15OCHE Obecná chemie
 
Z,ZK 6 5+2 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15OFKL Obecná farmakologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ZOCH Ochrana životního prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15OKCH Optimalizace kapalinové chromatografie
 
Předmět není vypsán
15ORCA1 Organická chemie 1 Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
15ORC1 Organická chemie 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCHN1 Organická chemie 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH1 Organická chemie 1
 
Z 4 2+2 Předmět není vypsán
15ORCA2 Organická chemie 2 Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
15ORC2 Organická chemie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH2 Organická chemie 2
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie Předmět je vypsán
D15PUJZ Postupy při ukončování provozu jaderných zařízení
 
Předmět je vypsán
15ALP Praktikum z analytické chemie
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
15APLA Praktikum z analytické chemie Z 4 4L Předmět je vypsán
15ALPN Praktikum z analytické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15ANPR Praktikum z anorganické chemie
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15CZVDEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie
 
česky Z 6 0+4 Předmět není vypsán
15FYPRN Praktikum z fyzikální chemie
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
15FYPR Praktikum z fyzikální chemie
 
KZ 6 0+6 Předmět není vypsán
15INPR Praktikum z instrumentálních metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15PINS Praktikum z instrumentálních metod KZ 2 0+3 Předmět je vypsán
15PJCH Praktikum z jaderné chemie KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15LAPRN Praktikum z laboratorní techniky
 
Z 3 0+4 Předmět není vypsán
15LAPR Praktikum z laboratorní techniky
 
KZ 3 0+4 Předmět není vypsán
15POBCH Praktikum z obecné chemie KZ 3 3L Předmět je vypsán
15POCHA Praktikum z organické chemie
Miroslav Lorenc 
Z 4 4L Předmět je vypsán
15POCH Praktikum z organické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15PRACH Praktikum z radiační chemie KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
15CZVPRAM Praktikum z radioanalytických metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
15CZVRATEC Praktikum z radiochemické techniky
 
KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
15RAP1 Praktikum z radiochemie 1
 
KZ 5 0+5 Předmět není vypsán
15RAP2 Praktikum z radiochemie 2
 
KZ 6 0+7 Předmět není vypsán
15SEPM Praktikum ze separačních metod KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PRAK Praxe
 
Z 3 2týd. Předmět není vypsán
15PAX Praxe Z 2 1XT Předmět je vypsán
15PRAKN Praxe česky Z 4 2 týd Předmět je vypsán
D15POJE Provozní a odpadové hospodářství českých JE
 
Předmět je vypsán
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren Z,ZK 3 3P Předmět je vypsán
15PTOX Průmyslová toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15PRN Příprava radionuklidů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVRACH Radiační chemie
 
Předmět je vypsán
15RACH Radiační chemie ZK 4 3+0 Předmět je vypsán
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů Předmět je vypsán
D15RCH Radioanalytická chemie Předmět je vypsán
D15RCHF Radioanalytická chemie pro forensní analýzu Předmět je vypsán
15CZVRAM Radioanalytické metody
 
ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15RAM Radioanalytické metody ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15CZVSTP Radiochemie stop
 
česky Předmět je vypsán
15STP Radiochemie stop ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
D15RFMCH Radiofarmaceutická chemie
 
Předmět je vypsán
15RFM Radiofarmaka
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15RFM Radiofarmaka
Ondřej Lebeda, Marek Moša 
Předmět je vypsán
15RDFM Radiofarmaka 1 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15RFM2 Radiofarmaka 2
Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách Předmět je vypsán
15REKI Reakční kinetika
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15RPCH1 Rešeršní práce 1
 
Z 5 0+5 Předmět není vypsán
15RPCH2 Rešeršní práce 2
 
Z 10 0+10 Předmět není vypsán
15SEMA1 Seminář 1 Z 3 3S Předmět je vypsán
15SEM1 Seminář 1 Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SEMA2 Seminář 2 Z 3 3S Předmět je vypsán
15SEM2 Seminář 2 Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0+1 Předmět je vypsán
D15SM Separacní metody Předmět je vypsán
15CZVSMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 česky Předmět je vypsán
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15CZVSRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí
 
česky Předmět je vypsán
D15SVR Stanovení vybraných radionuklidů
 
Předmět není vypsán
15STA Strukturní analýza 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
15STA2 Strukturní analýza 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15NMR Strukturní analýza 2 Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D15ZS Syntéza značených sloučenin
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15TJM Technologie jaderných materiálů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TJP Technologie jaderných paliv Předmět je vypsán
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TRF Technologie radiofarmak ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15TZO Technologie zpracování odpadů
Martin Kubal 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TZOA Technologie zpracování odpadů
 
ZK 3 3P Předmět je vypsán
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění Z,ZK 4 4+1 Předmět je vypsán
15TOXA Toxikologie ZK 2 2P Předmět je vypsán
15TOX Toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TRP Transportní procesy Předmět je vypsán
15TRP Transportní procesy
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TL Tuhé látky
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15TLA Tuhé látky ZK 1 1P Předmět je vypsán
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů ZK 2 1+1 Předmět je vypsán
15VYC1 Výpočty z fyzikální chemie 1
 
Z 2 0+1 Předmět není vypsán
15VYC2 Výpočty z fyzikální chemie 2
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VYC3 Výpočty z fyzikální chemie 3
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
15SLOU Značené sloučeniny
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15ZSL Značené sloučeniny Předmět je vypsán
15ZRP Základní radiochemické praktikum KZ 2 2L Předmět je vypsán
15ZBCHA Základy biochemie
Radek Indra, Tomáš Ječmen 
ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
15ZBCHN Základy biochemie
 
česky Předmět není vypsán
15ZBCH Základy biochemie
Tomáš Ječmen 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
15ZFRM Základy farmakologie Předmět je vypsán
D15ZJCH Základy jaderné chemie
 
Předmět není vypsán
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15CZVZAPRA Základy práce v radiochemické laboratoři
 
KZ 2 KZ 2 Předmět není vypsán
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
15UJCH Úvod do jaderné chemie
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14115.html