Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SEM1 Z 4 0+4
Garant předmětu:
Kateřina Čubová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Čubová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Seznámení se s radiochemickou a radiačně-chemickou problematikou.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

Příklady témat přednáškami pokrývaných.

1. Radiofarmaka v nukleární medicíně.

2. Principy a aplikace rentgenové fluorescenční analýzy.

3. Fyzická ochrana jaderných zařízení a materiálů.

4. Technologie, charakterizace a aplikace pevnolátkových scintilátorů.

5. Lasery v chemii a fyzice.

6. Příprava značených organických sloučenin a jejich použití v organické chemii.

7. Hybridní fotoaktivní materiály.

8. Příprava cyklotronových preparátů a jejich využití v nukleární medicíně.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seminář je volným cyklem přednášek odborníků z praxe a posluchači získají znalost současného stavu špičkového výzkumu a aplikací jaderné chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost lépe se orientovat v nejnovějších pokrocích v oboru.

Studijní materiály:
Poznámka:

Seminář 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11304405.html