Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02DPMF1 Z 10 10 česky
Vztahy:
Předmět 02DPMF1 nelze zapsat s předmetem 02DPMF2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Libor Šnobl
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Exner, Ladislav Hlavatý, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Josef Schmidt, Libor Šnobl, Martin Štefaňák, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Diplomová práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma diplomové práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Dle zadání závěrečné práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24887605.html