Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy počítačové bezpečnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZPB Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Návrh zabezpečených systémů

2. Techniky bezpečného programování

3. Statická analýza kódu

4. Buffer overflow a způsoby obrany

5. Protokoly pro zabezpečenou komunikaci

6. Ochrana síťových služeb

7. Bezpečnostní prostředky operačních systémů

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: orientace v problematice počítačové bezpečnosti s ohledem na psaní aplikací a služeb provozovaných v prostředí, kde existují předpoklady ke zneužití jejich bezpečnostních slabin. Využití prostředků operačních systémů pro bezpečný provoz nedůvěryhodných aplikací a řízení uživatelského přístupu k datům včetně definování pravidel pro jejich přenos.

Schopnosti: základy návrhu, programování a provozu zabezpečených systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Akritidis, Periklis, Manuel Costa, et al.: Baggy Bounds Checking: An Efficient and Backwards-Compatible Defense against Out-of-Bounds Errors, USENIX Security Symposium, August 2009

[2] Neuman B.C., Ts?o T.: Kerberos: An authentication service for computer networks, IEEE Communications Magazine, September 1994

[3] Loscocco P., Smalley S.: Integrating Flexible Support for Security Policies into the Linux Operating System, Proceedings of the FREENIX, June 2001

Doporučená literatura:

[1] Howard M., LeBlanc M.: Writing Secure Code (2nd Edition), Microsoft Press, 2002

[2] Wheeler D.: Secure Programming HOWTO, 2015

[3] Rosenberg J., Remy D.: Securing web service with WS-security, SAMS, May 2004

[4] Russinovich M., Solomon D., Ionescu A.: Windows Internals (6th Edition), Microsoft Press, 2012

Studijní pomůcky:

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4793206.html