Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická technika - rentgenová diagnostika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RTDGM Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Leoš Novák, Lucie Súkupová
Přednášející:
Iva Jakubcová, Leoš Novák
Cvičící:
Kateřina Dudášová, Iva Jakubcová, Leoš Novák
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Konstrukce rentgenového zařízení, vznik rtg záření, interakční procesy v tkáni, vznik rtg obrazu, receptory rtg obrazu, kvalita obrazu, analogové a digitální zobrazovací modality, výpočetní tomografie, dozimetrie a radiační ochrana v rtg diagnostice a intervenční radiologii, řízení jakosti.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2, 16IDOB.

Osnova přednášek:

1. KONSTRUKCE RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ: Historie rentgenové diagnostiky, rentgenka - funkce a komponenty.

2. VZNIK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ: spektrum rentgenky, metody určení spekter, parametry charakterizující spektrum, kvalitativní rozdíly spekter pro různé zobrazovací metody.

3. INTERAKČNÍ PROCESY V TKÁNI, VZNIK RTG OBRAZU: Typy interakcí, závislost jejich zastoupení na energii záření a složení zobrazované látky, význam pro vznik rtg. obrazu, formování rtg. obrazu, kontrastní látky.

4. RECEPTORY RENTGENOVÉHO OBRAZU: radiografický film, zesilující fólie, kazety,charakteristiky kombinace film-folie - DQE, konverzní účinnost, absorpční účinnost, spektrální citlivost filmu, obrazové zesilovače a televizní řetězec - komponenty a funkce.

5. KVALITA OBRAZU: kontrast, rozlišení - PSF, LSF, ESF, MTF, šum, SNR, vztahy mezi parametry popisujícími kvalitu obrazu, ROC analýza.

6. ZOBRAZOVACÍ METODY: skiagrafie, mamografie, zubní, konvenční tomografie, angiografie, skiaskopie, zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace.

7. DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY: paměťové folie - CR (computed radiography), CCD, flat panel detektory, digitální mamografie, digitální skiaskopie, zubní radioviziografie, DSA, vznik digitálního obrazu.

8. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): konstrukce CT, detektory pro CT, rekonstrukční algoritmy-algebraická metoda, iterační metoda, prostá a filtrovaná zpětná projekce, sinogram, Radonova a Fourierova transformace-použití.

9. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): singleslice a multislice CT, axiální a. spirální CT, definice šířky řezu.

10. DOZIMETRIE V RENTGENOVÉ DIAGNOSTICE: základní dozimetrické veličiny - kerma vs. dávka, přímo měřitelné veličiny pro jednotlivé zobrazovací modality, jejich vzájemné vztahy, způsob měření a výpočtu.

11. DOZIMETRIE A RADIAČNÍ OCHRANA V INTERVENČNÍ RADIOLOGII: specifika RO a dozimetrie v intervenční radiologii, riziko deterministických účinků, maximální dávka na kůži, odhad efektivní dávky, metody snížení radiační zátěže pacientů při intervenčních výkonech, hodnocení kvality obrazu.

12. RADIAČNÍ OCHRANA V RENTGENOVÉ. DIAGNOSTICE: standardy vyšetření, radiační ochrana a zátěž personálu a veřejnosti, podíl rentgenových vyšetření na radiační zátěži obyvatelstva a související radiační riziko.

13. QA A QC: důvody a předpoklady zavedení programu zabezpečení jakosti, legislativní požadavky, praktická realizace.

Osnova cvičení:

1. Parametry charakterizující spektrum - napětí, filtrace, polotloušťka, efektivní energie, střední energie.

2. Vznik rtg. obrazu, formování obrazu, kontrastní látky, sekundární záření, metody potlačení sekundárního záření.

3. Zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace.

4. Kvalita digitálního obrazu, zpracování digitálního obrazu.

5. Metody odhadu radiační zátěže při CT, praktická demonstrace, cvičení na výukovém softwaru.

6. Problematika screeningu, technické prostředky ke snížení dávky při vyšetření.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o konstrukci RTG a jeho využití pro zobrazovací metody v medicíně.

Schopnosti:

Použití výpočetní tomografie a rentgenové diagnostiky k snímkování pacientů. Schopnost vhodně zvolit zobrazovací metodu pro daný typ vyšetření s ohledem na potřebné informace a minimalizaci dávky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.T. Bushberg, The Essential Physics of Medical Imaging, LWW, 2002

Doporučená literatura:

[2] T.L. Fauber,Radiographic Imaging and Exposure, Mosby, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6108406.html