Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech for Foreigners - Beginners 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESZ2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XCESZ2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XCESZ1
Zápočet z předmětu 04XCESZ2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XCESZ3
Garant předmětu:
Jana Kovářová
Přednášející:
Cvičící:
Slavěna Brownová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz dále rozvíjí jazykové a komunikační kompetence nabyté v CESZ1. Studenti rozšiřují své znalosti českých deklinací a konjugací a procvičují častá komunikační témata a situace. Obsah kurzu je zhruba vymezen lekcemi 6-10 učebnice H. Remediosové a E. Čechové: „Chcete mluvit česky“. Cílem je dosažení úrovně zhruba A2 dle SERR.

Požadavky:

zápočet z předmětu XCESZ1

Osnova přednášek:

Osnova:

deklinace substantiv a adjektiv v plurálu a příslušné předložky,

stupňování přídavných jmen a příslovcí

řadové číslovky

vyjádření množství (potraviny, peníze), časové údaje,

konjugace sloves v budoucím a minulém čase, kondicionály, slovesa pohybu

vedlejší věty časové a podmínkové,

mluvní cvičení, psaní souvislých textů

Témata: na návštěvě; volný čas; nakupování; jídlo; v restauraci; roční období a počasí

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Cílem je dosažení úrovně zhruba A2 dle SERR.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] REMEDIOSOVÁ, Helena, ČECHOVÁ, Elga. Chcete mluvit česky?/Do You Want to Speak Czech?. Liberec: Harry Putz, 2011.

[2] BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar a VODIČKOVÁ, Kateřina. Čeština pro cizince: úroveň A1 a A2. Brno: Edika, 2017.

[3] http://prirucka.ujc.cas.cz/

Doporučená literatura:

[4] REŠKOVÁ, Ivana, PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech: elementary Czech. Brno: I. Rešková, 2009.

[5] HRONOVÁ, Karla a HRON, Josef. Čeština pro cizince = Czech for foreigners: A1-A2, B1: mini/medium. Praha: Didakta, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7314106.html