Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

katedra softwarového inženýrství

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D18AMO Algoritmizovatelné modelování česky Předmět není vypsán
D18AM Algoritmizovatelné modelování česky Předmět je vypsán
D18AGO Algoritmy globální optimalizace česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
D18ASVR Algoritmy simulace vícerozměrných rozdělení
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
18AMTL Aplikace MATLABu česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18SQL Aplikace SQL česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
18AS Aplikace statistiky a zpracování dat česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
18AAD Aplikovaná analýza dat česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18AOV Aplikovaný operační výzkum
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
18BPSE1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
18BPSE2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
18BI Business Intelligence česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
18DWH Datové sklady, zpracování velkých objemů dat
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18DATS Dekompozice databazových systémů
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
18DDS Dekompozice databázových systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18DPH Delphi
 
česky Z 3 2C Předmět není vypsán
18DPSE1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
18DPSE2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
18EKONS Ekonometrie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
18EKN Ekonometrie česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18ESPG2 Evropský standard počítačové gramotnosti 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18FULS Fulltextové systémy česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
18FULL Fulltextové systémy
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
18FV Fulltextové vyhledávání
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
18HEUR Heuristické algoritmy česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
18HA Heuristické algoritmy česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18IMI Inženýrské metody v informatice česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18MAK1 Makroekonomie 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18MAK2 Makroekonomie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18EKO1 Matematická ekonomie 1
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18EKO2 Matematická ekonomie 2
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MOCAA Metoda Monte Carlo
 
česky Předmět není vypsán
18MEMC Metoda Monte Carlo česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
18MOCA Metoda Monte Carlo
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
D18MDD Metodika dolování dat česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
18MIK Mikroekonomie česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18MIK1 Mikroekonomie 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18MIK2 Mikroekonomie 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18MRSS Modelování a řízení spojitých systémů
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
18MOPR Modelování produkčních systémů v ekonomice
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MPSE Modelování produkčních systémů v ekonomice česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18MUML Modelování v UML česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18MEK Modely a metody ekonomického rozhodování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
18OOP Objektově orientované programování česky Z 2 2C Předmět je vypsán
18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D18PDS Pokročilé datové struktury a algoritmy česky Předmět je vypsán
18PPT Pokročilé programovací techniky
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
D18PSM Pokročilé simulační metody česky Předmět je vypsán
18PCP Pokročílé programování v C++ česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18AST Pravděpodobnost a aplikovaná statistika
 
česky Z,ZK 3 1+1 Předmět není vypsán
18PST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
18NET Programování pro .NET česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1 česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2 česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
18PJ Programování v JAVĚ česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
18MTL Programování v MATLABu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18PMTL Programování v MATLABu česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
18MPT Programování v MATLABu
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
18PAS Programování v Pascalu
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PVP Programování v Pascalu česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18PPY Programování v Pythonu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
18PPY1 Programování v Pythonu 1
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
18PPY2 Programování v Pythonu 2
 
česky Z 2 2S Předmět není vypsán
18PPY3 Programování v Pythonu 3
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
18PROP Programátorské praktikum
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
18REK Projektové řízení ekonomických systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
18PW Prostředí webu a popisné jazyky
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
18PVS Průmyslový vývoj softwaru česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
D18RE Requirement engineering
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
18RPSE1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
18RPSE2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
18SBAK Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
18SDIP Seminář k diplomové práci
 
česky Z 2 2S Předmět není vypsán
18SMDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
18SDI1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
18SMDP2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
18SDI2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 3 0+2 Předmět je vypsán
18SOFC Softcomputing česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
18SC Softcomputing česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18SWI Softwarové inženýrství
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
18OS Správa operačních systémů česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
18SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
18SMRR Statistické metody rozpoznávání a rozhodování česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
18SVK Studentská vědecká konference
 
česky Předmět není vypsán
18TFT Teorie finančních trhů česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
D18TFT Teorie finančních trhů
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
18DTJ Tvorba doménově specifických jazyků
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
18DSJ Tvorba doménově specifických jazyků
 
česky Předmět není vypsán
18GUI Tvorba grafického uživatelského rozhraní česky Z 2 Předmět je vypsán
18INTA Tvorba internetových aplikací česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18VUSE1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+6 Předmět je vypsán
18VUSE2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
18ZNEK Znalostní ekonomika česky KZ 3 2+0 Předmět je vypsán
18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18ZPS Základy počítačových simulací
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 4C Předmět je vypsán
18ZPRP Základy programování - Python česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
18ZTI Základy teorie informace česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
18UOA Úvod do objektové architektury česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18UIA1 Úvod do pokročilých algoritmů 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
18RFP Řešení fyzikálních problémů česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
18RDS Řízení diskrétních systémů
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14118.html