Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace metody konečných objemů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01AMKO ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy tvorby sítí pro vícerozměrné úlohy.

2.Algebraický, eliptický a hyperbolický generátor sítě.

3.Nestrukturovaná síť, triangulace.

4.Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelné proudění, formulace vybraných úloh.

5.Princip projekčních metod, Helmholtzova projekce.

6.Metoda SIMPLE pro Stokesův problém.

7.Metoda SIMPLE pro Navierovy-Stokesovy rovnice.

8.Metoda PISO pro Navierovy-Stokesovy rovnice.

9.Rozšíření metod pro stlačitelné proudění.

10.Sdružené metody pro stlačitelné proudění.

11.Aplikace probraných metod na řešení vybraných úloh.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.J. Blazek: Computational Fluid Dynamics, Principles and Applications, Elsevier, 2005.

2.J. H. Ferziger, M. Peric: Computational methods for fluid dynamics, Springer, 1996.

3.J. W. Thomas: Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013

Doporučená literatura

4.J. Fürst, K. Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001.

5.T. J. Chung: Computational Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5699906.html