Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika - cvičení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01MASC Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Tomáš Hobza
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Hobza
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Náplní předmětu je praktické použití statistických metod probraných v rámci předmětu Matematická statistika 01MAS. Procvičovány jsou výpočty Fisherovy informační matice statistických modelů, hledání nejlepších nestranných odhadů, odhady parametrů metodou momentů a metodou maximální věrohodnosti, nalezení kritických oborů pro testy statistických hypotéz pomocí Neyman-Pearsonova lemmatu a poměrem věrohodností, výpočty intervalů spolehlivosti a neparametrické odhady hustot pravděpodobnosti.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a pravděpodobnosti (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAB3, 01MAB4 a 01MIP).

Osnova přednášek:

1. Transformace náhodných veličin

2. Aplikace zákona velkých čísel a centrální limitní věty

3. Výpočty Fisherovy informační matice statistických modelů

4. Nejlepších nestranné odhady

5. Odhady parametrů metodou momentů a metodou maximální věrohodnosti

6. Testy statistických hypotéz pomocí Neyman-Pearsonova lemmatu

7. Testy poměrem věrohodností

8. Intervaly spolehlivosti

9. Neparametrické odhady hustot pravděpodobnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní statistické metody pro odhadování parametrů statistických modelů a testování statistických hypotéz o parametrech modelů.

Schopnosti:

Aplikace statistických modelů a příslušných metod na praktické problémy a analýzu reálných dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Anděl J., Základy matematické statistiky, MatFyzPress, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

[2] Shao J., Mathematical Statistics, Springer, 1999.

[3] Lehmann E.L., Point Estimation, Wiley, N.Y., 1984.

[4] Lehmann E.L., Testing Statistical Hypotheses, Springer, N.Y., 1986.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5358706.html