Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dozimetrie neutronů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16DNEU ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Cílem je seznámit studenty s důležitou a specifickou problematikou měření a dozimetrie neutronů jako částic se specifickým charakterem interakce s látkou.

Základní témata: Zdroje neutronů (radionuklidové zdroje, neutronové generátory, jaderný reaktor), základní charakteristiky interakce neutronů s látkou,

procesy využívané pro detekci a spektrometrii neutronů (měření odražených jader, jaderné reakce), specifika aktivačních detektorů neutronů, využití metody doby průletu a krystalových spektrometrů, dozimetrie neutronů pro radiační ochranu (základní principy, přístroje pro analýzu neutronových polí, osobní dozimetrie).

Požadavky:

Znalost problematiky jaderné a radiační fyziky v rozsahu předmětu Jaderná a radiační fyzika 1, 2 v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1.Neutrony, přítomnost a základní vlastnosti.

2.Zdroje neutronů založené na radioizotopech a urychlovačích.

3.Zdroje neutronů založené na štěpení, reaktory.

4.Základní interakce neutronů v lidské tkáni.

5.Absorpce energie neutronů v lidském těle.

6.Základy detekce a dozimetrie neutronů.

7.Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jaderných reakcích.

8.Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jejich moderaci.

9.Pasivní dozimetry neutronů.

10.Obecné koncepce dozimetrie.

11.Osobní dozimetrie neutronů, včetně havárií.

12.Další témata spojená s dozimetrií neutronů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na různých principech.

Schopnosti:

Využití metod, jejich výhod a nevýhod při použití v polích neutronů různých energií včetně použití v osobní dozimetrii a kalibrace zařízení.

Studijní materiály:

Základní:

1. L. Musílek: Dozimetrie neutronů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998.

2. S. N. Ahmed: Physics and Engineering of Radiation Detection, Academic Press (Elsevier), San Diego, 2007.

Doporučená:

3. ICRU Report 66: Determination of Operational Dose Equivalent Quantities for Neutrons, Journal of the ICRU 1, No. 3, 2001.

4. ICRU Report 26: Neutron Dosimetry for Biology and Medicine. Bethesda, ICRU, 1976.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4578706.html