Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioanalytické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RAM ZK 3 3+0
Vztahy:
Zápis předmětu 15RAM musí předcházet zapisu předmětu 15PRAM v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Jan John
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou podrobně probrány všechny základní radioanalytické metody, zejména: Indikátorové metody, stanovení přirozeně indikovaných prvků, izotopová zřeďovací analýza, substechiometrická metoda, radioreagenční metody, radiometrické titrace, metody uvolňování radioaktivní látky, RIA, aktivační metody, aktivace tepelnými neutrony, aktivace neutrony o větší energii, aktivace nabitými částicemi a fotony, metody založené na neaktivační interakci jaderného záření, rentgenfluorescenční analýza, PIXE, RBS.

Požadavky:

1. Absolvování kompletního kurzu analytické chemie.

2. Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.

3. Absolvování kurzu detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Definice, třídění. Indikátorové metody.

2. Nedestruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků.

3. Destruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků.

4. Stanovení izotopů radia a radonu.

5. Izotopová zřeďovací analýza.

6. Radioreagenční metody.

7. Metody založené na izotopové výměně, metody koncentračně závislého rozdělení, RIA, radiometrické titrace.

8. Aktivační analýza, aktivace termálními neutrony.

9. Aktivace neutrony o větší energii, zdroje neutronů.

10. Pulsní aktivační analýza, aktivace fotony, aktivační analýza nabitými částicemi.

11. Interference v aktivační analýze, radiochemická aktivační analýza, aktivační analýza s měřením zpožděných neutronů.

12. Metody založené ne neaktivační interakci jaderného záření, rentgenfluorescenční analýza, PIXE, RBS.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o principech a škále existujících analytických metod využívajících radionuklidů nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků a o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnostem pracoviště.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Tölgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical Chemistry, Ellis Horwood Chichester / J. Willey & Sons New York / Veda Bradislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4.

[2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL Praha, 1985.

Doporučená literatura:

[3] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1.

[4] J. Lehto, X. Hou: Chemistry and analysis of radionuclides, Wiley-VCH Weinheim, 2010, ISBN: 978-3-527-32658-7.

Poznámka:

Radioanalytické metody

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11330205.html