Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé praktikum z elektroniky 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12EP2 KZ 3 0+2
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 12EP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny PREREKKFE1
Garant předmětu:
Ivan Procházka
Přednášející:
Jaroslav Pavel
Cvičící:
Jaroslav Pavel
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Cílem praktika je získat základní dovednosti v elektronice a naučit se samostatné práci na problému, formulaci úlohy a prezentaci výsledků.

Požadavky:

Základní znalosti elektroniky, absolvování nebo souběžné studium předmětu Základy elektroniky nebo jeho ekvivalentu.

Osnova přednášek:

1.Pravidla pro práci v praktiku

2.Pulsní generátor a osciloskop

3.Zapojení integrovaného obvodu MA7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

4.Vlastnosti polovodičových prvků

5.Tranzistorový zesilovač

6.Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741

Osnova cvičení:

1.Pravidla pro práci v praktiku

2.Pulsní generátor a osciloskop

3.Zapojení integrovaného obvodu MA7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

4.Vlastnosti polovodičových prvků

5.Tranzistorový zesilovač

6.Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z elektroniky.

Schopnosti:

Cílem předmětu je získání schopnosti řešit samostatně úkoly praktické elektroniky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12ep12/index.html

Doporučená literatura:

[2] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, II, skripta, vyd.

ČVUT, Praha, 1998, http://kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel

Studijní pomůcky:

[3] Učebna elektronického praktika, Trojanova

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11310905.html