Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština P1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XRP1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XRP1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XRP2
Garant předmětu:
Zhanna Isaeva
Přednášející:
Cvičící:
Zhanna Isaeva
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předpokladem tohoto kurzu jsou znalosti na úrovni B1 Evropského referenčního rámce. Je zaměřen na opakování standardních jazykových prostředků, prohloubení znalostí obtížnějších gramatických jevů, základy odborného jazyka a nácvik písemné komunikace.

Požadavky:

vstupní znalosti na úrovni B1 dle SERR

Osnova přednášek:

Vzhledem k minimálnímu počtu studentů hlásících se do pokročilých a mírně pokročilých kurzů ruského jazyka je jejich studium řešeno individuálním plánem, který spočívá v kombinaci samostatné práce (převážně kurzy RP) a účasti ve vyšších typech kurzů pro začátečníky (především kurzy RM). Zcela ojedinělé případy studentů na velmi pokročilé úrovni se řeší zvláštním individuálním studijním plánem.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické,lexikální a syntaktické: Slovesné vazby, zvláštnosti konjugace sloves, deklinace specifických substantiv, komparace adjektiv,modalita,rozkazovací a podmiňovací způsob, podmínkové věty, slovní zásoba z okruhu počasí, dopravy, ubytování, stravování, ekologie, vysokého školství, svátků

Schopnosti:

číst s porozuměním delší text s určitým procentem neznámé slovní zásoby, ústně komunikovat plynule v běžných situacích(stravování, cestování, volný čas), sestavit souvislý písemný projev, vyjadřovat se ústně i písemně k méně běžným tématům (životní prostředí, závislosti,hnutí zelených),vyplnit různé formuláře, orientovat se v jízdních a letových řádech

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RP2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (pracovní sešit)

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Doporučená literatura:

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 3,4 Fraus, Plzeň 2010 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7249706.html