Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika a technika neionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16FNEI ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět podává doplńující informace ke spektru elektromagnetického vlnění v oblasti vlnových délek neionizujícího záření. Zabývá se biologickými účinky a využitím ve fyzikální praxi. Problematika je doplněna informacemi o principech, biologických účincích a metodách využívajících magnetickou resonanci a ultrazvuk v různých typech technických a medicínských zařízení.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky: vyčlenění oboru

2. UV záření : rozdělení a charakteristika

3. Biologické účinky UV záření na lidský organismus

4. Biologické účinky IR a VR, zákl. informace o hypertermii a fototermii.

5. Biologické účinky mikrovln 1

6. Biologické účinky mikrovln 2

7. Úvod do laserové techniky

8. Zobrazování magnetickou rezonancí 1 (MRI)

9. Zobrazování magnetickou rezonancí 2 (MRI

10. Ultrazvuk: úvod do problematiky

11. Ultrazvuk v medicíně: technické provedení přístroje, jednoduché způsoby zobrazování, Dopplerovské a 3D zobrazování.

12. a 13. Konzultace a možnost exkurze k předn. 7,8,10,11.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Rozšiřuje znalosti na celou škálu elektromagnetického vlnění, magnetické resonance a ultrazvuku včetně posouzení biologických účinků a praktického využití.

Schopnosti:

Orientace v biologických účincích celého spektra elektromagnetického vlnění

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] McRobbie, W.D., Moore, A.E.,:MRI from picture to proton. Cambridge University Press 2003.

[2] Fessenden-Vernon: Thermo-radiotherapy and thermochemotherapy,I. Seegenschmiedt.

[3] Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publications, Copenhagen, 1982

[4] Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994

[5] Ultraviolet radiation, Evvironmental Health Criteria 160, WHO, Geneva 1994

[6] Ultraviolet Radiation Exposure Dosimetry of the Eye, WHO, 1995

[7] Bushberg, J.T. and col.: The Essentials physics of medical imaging, USA 2002

Dopručená literatura:

[8] Kahabka, M.: Pocket Guide for Fundamentals and GSM Testing, vol.2, Wandel and Goltermann GmbH and co, 1999

[9] Vrba, J.,Lapeš, M.: Mikrovlnné aplikátory pro lékařské aplikace. Vydavatelství ČVUT. 1997.

[10] Ettler, K.: Fotoprotekce kůže. Triton 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23048605.html