Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anorganická chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15AN2 Z,ZK 5 4+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

První část kurzu je věnována systematické chemii prvků. Pojednává o vlastnostech prvků hlavních a vedlejších skupin, jakož i o koordinačních sloučeninách. Vybrané kapitoly tvoří náplň druhé části kurzu, která se zabývá katalýzou, organometalickými sloučeninami, procesy, jichž se účastní ionty kovů v biologickém prostředí a chemií tuhých látek.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia. Absolvování předmětu Chemie anorganická 1.

Osnova přednášek:

1. Systematická chemie prvků.

2. Prvky hlavních skupin. Vodík, kyslík.

3. Vzácné plyny, halogeny.

4. Skupiny VIb(16), Vb(15), IVb(14).

5. Skupiny IIIb(13), IIa(2) a Ia(1).

6. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.

7. Teorie ligandového pole.

8. Prvky první přechodné řady.

9. Prvky druhé a třetí přechodné řady.

10. Lanthanoidy a aktinoidy.

11. Katalýza, organometalické sloučeniny.

12. Ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.

Osnova cvičení:

1. V.A skupina

2. IV.A skupina

3. III.A skupina

4. s kovy - I. a II. A

5. d-prvky (typy komplexů, elektronové konfigurace, vlastnosti, barevnost, vlastnosti a reakce vybraných důležitých prvků)

6. lanthanoidy

7. aktinoidy

Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu anorganické chemie získají posluchači znalost systematické chemie prvků.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Mička Z., Lukeš I.: Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, Praha 2007.

[2] Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

[3] Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy,

příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Doporučená literatura:

[4] Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 1994.

[5] Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993.

Poznámka:

Chemie anorganická 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24172605.html