Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroprocesorové praktikum 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MPP2 KZ 4 0+3 česky
Garant předmětu:
David Vyhlídal
Přednášející:
Cvičící:
David Vyhlídal
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Práce s dalšími periferiemi mikrokontroléru PIC16F877A na vývojové desce PVK40: PWM modul (Capture / Compare), paralelní komunikační rozhraní - ovládání znakového LCD displeje, sériové komunikační rozhraní USART, sériové komunikační rozhraní I2C/SPI, jednočipový mikrokontrolér PIC18F45K20. Programování probíhá v jazyce C.

Požadavky:

Absolvované základní elektronické praktikum 12EPR12 nebo 12EP12.

Souběžné studium předmětu Mikroprocesory 12MPR2.

Dokončení úloh z 12MPP1.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. PWM modul (Capture / Compare)

2. Paralelní komunikační rozhraní - ovládání znakového LCD displeje

3. Sériové komunikační rozhraní USART

4. Sériové komunikační rozhraní I2C/SPI

5. Jednočipový mikrokontrolér PIC18F45K20

Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubit pochopení činnosti počítačů na nejnižší úrovni. Umět používat periferie.

Schopnosti:

Umět navrhout a realizovat jednoduché zařízení s jednočipovým mikropočítačem.

Studijní materiály:

Povinná literatuta:

[1] Peroutka: Mikrokontroléry PIC16F87X, BEN Praha 2005

Doporučená literatura:

[2] http://www.microchip.com/

[3] J. Hrbáček: Komunikace mikrokontroléru s okolím 1, BEN Praha 2002

Studijní pomůcky:

Učebna mikroprocesorového praktika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11350605.html