Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace radionuklidů 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15NUK1 ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Jiří Mizera
Přednášející:
Jiří Mizera
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodu jsou souhrnně klasifikovány jaderné metody a základní principy jejich aplikace. Následuje vysvětlení specifik pracovních metod v radiochemii. V dalších přednáškách jsou jednotlivě představeny fyzikální principy a praktické aplikace radiochronometrie, metod založených na chemických, biologických a fyzikálních účincích ionizujícího záření, indikátorových metod, reakcí izotopové výměny a izotopových jevů. Dále je uveden přehled nejvýznamnějších technicko-průmyslových aplikací radionuklidů.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základních kurzů jaderné chemie a jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Klasifikace jaderných (radionuklidových) metod, principy jejich aplikace.

2. Pracovní metody v radiochemii, zvláštnosti práce s radioaktivními látkami.

3. Radiochronometrické metody - U-He, U-Pb, K-Ar, ioniová, Rb-Sr, Re-Os, Cl, 14C,

3H, termoluminiscenční.

4. Metody založené na chemických, biologických a fyzikálních účincích

ionizujícího záření - radiačně chemické technologie.

5.Technickoprůmyslové aplikace radionuklidů, dozimetrické a radiografické

metody.

6. Indikátorové (stopovací) metody - historie, klasifikace, přehled aplikací.

7. Izotopová a neizotopová indikace - podmínky, vlastnosti indikátoru, technika

indikace.

8. Reakce izotopové výměny - klasifikace, kinetika (dle McKaye).

9. Mechanismus výměnných procesů.

10. Metody studia izotopové výměny.

11. Izotopové jevy - teorie, klasifikace.

12. Hodnocení a využití izotopových jevů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchač získá základní znalosti o aplikacích jaderných metod a použití radionuklidů ve vědeckém výzkumu a technicko-průmyslové praxi. Posluchači si zároveň připomenou fyzikální principy využívaných jevů a seznámí se s příklady technického provedení jejich aplikací.

Schopnosti:

Absolvent kurzu bude schopen efektivně používat jaderné metody ve vědeckém výzkumu i technicko-průmyslové praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981.

[2] V. Majer a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1985.

Doporučená literatura:

[1] A. Gosman, Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, Praha, 1989.

[2] G. R. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworth-Heinemann, 2002.

[3] W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry, John Wiley and Sons, 2006.

[4] A. Vértes a kol. (ed.): Handbook of Nuclear Chemistry, Vol. 1-5, Kluwer Academic Publishers, 2003 (nebo revidované a rozšířené vydání (Vol. 2-6), Springer, 2010).

Poznámka:

Aplikace radionuklidů 1

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11302705.html