Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dějiny fyziky 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02DEF2 Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Igor Jex
Cvičící:
Igor Jex
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Vývoj klasické mechaniky po Newtonovi, Bernoulliové, Euler, Lagrange. Historický vývoj optiky, korpuskulární a vlnový přístup. Elektřina a magnetismus - elektrostatika, galvanismus, elektrodynamika a elektromagnetismus., Faraday a Maxwell. Termodynamika a její zákony, statistická fyzika, Boltzmann. Zrod moderní kvantové a relativistické fyziky, Planck a Einstein. Objev radioaktivity, struktury atomu, atomového jádra, Rutherford a Bohr. Cesta k jaderné energii. Elementární částice, standardní model. Dnešní pohled na přírodu a vesmír.

Požadavky:

Znalost a porozumění vzniku a vývoji klasické a moderní fyziky v rozsahu přednášky Dějiny fyziky 1..

Osnova přednášek:

1. Vývoj klasické mechaniky po Newtonovi, Bernoulliové, Euler, Lagrange, Laplace

2. Historický vývoj optiky, korpuskulární a vlnový přístup

3. Elektřina a magnetismus - elektrostatika, galvanismus, elektrodynamika a elektromagnetismus, Faraday a Maxwell

4. Termodynamika a její zákony, statistická fyzika, Boltzmann

5. Vědecká revoluce 20. století, zrod moderní fyziky

6. Planck a hypotéza kvant

7. Einstein a speciální teorie relativity

8. Objev radioaktivity, struktury atomu, atomového jádra, Rutherford a Bohr

9. Vznik kvantové fyziky a její aplikace, Heisenberg, Schrödinger

10. Objev štěpení uranu a cesta k jaderné energii

11. Kosmické záření, urychlovače, elementární částice a standardní model

12. Einstein a vesmír, obecná teorie relativity

13. Dnešní pohled na přírodu a vesmír.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znát příčiny a souvislosti vzniku klasické newtonovské mechaniky, Faradayovy a Maxwellovy teorie elektromagnetismu a vývoje termodynamiky a statistické fyziky. Porozumět logickému vyústění klasické fyziky do moderní relativistické, kvantové a jaderné fyziky v průběhu 20. století a naznačit perspektivy jejího dalšího vývoje.

Schopnosti:

Podle stupně zájmu rozšiřovat své znalosti dalším studiem literatury, dokázat se v ní orientovat a být schopen připravit pojednání na vybrané téma z historie tohoto období fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.

[2] I. Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy, Praha, ČVUT 2007, 2008, 2009..

Doporučená literatura:

[3] T. Bührke: Převratné objevy be fyzice, Praha, Academia 1999.

[4] L. Eckrtová: Cesty poznávání ve fyzice,Praha, Prometheus 2004.

[5] A. Einstein, L. Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha, Orbis 1971.

[6] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.

[7] R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, Bratislava, Alfa 1990..

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23536105.html