Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrologie a pedologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15HYPEA Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Dana Pokorná
Přednášející:
Dana Pokorná
Cvičící:
Dana Pokorná
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Hydrologie a pedologie se zabývá vztahy mezi vodou v jakékoli podobě a základními složkami prostředí a bilancí jednotlivých složek hydrologického cyklu. Předmět poskytuje informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Dále se zabývá hydrologií tekoucích vod, povrchových i podpovrchových, hydrologií nádrží, jezer a bažin. Důležitá je i hydrologie urbanizovaných oblastí. V poslední části jsou prezentovány vlastnosti půdy, půdní vody a metody jejich zkoumání vzhledem k možnostem šíření znečištění.

Požadavky:

Matematika I, Fyzikální chemie I

Osnova přednášek:

1. Hydrosféra, hydrologie, hydrologická data, zdroje a zpracování hydrologických dat

2. Meteorologie a hydrologický cyklus, hmotnostní bilance

3. Měření srážek. Interpretace a kvantifikace srážek

4. Výpar, měření, evapotranspirace

5. Hydrologie povrchových vod

6. Pohyb vody v otevřených korytech

7. Splaveniny, charakteristika, měření, výpočet zanášení nádrže

8. Hydropedologie. Vznik a charakteristika půdy, klasifikace půdy

9. Půdní voda. Měření půdní vlhkosti, energetické kategorie půdní vody

10. Hydrodynamika půdní vody, proudění v nasycené a nenasycené zemině

11. Hydrologie podpovrchových vod

12. Dosah a vydatnost studny. Infiltrace jako hydrologický proces

13. Hydrologie jezer a bažin

14. Hydrologie urbanizovaných oblastí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti budou umět :

posoudit chování a vlastnosti vody v jednotlivých částech hydrosféry - srážkové vody, povrchové vody tekoucí a stojaté, půdní a podzemní voda

statisticky zhodnotit hydrologická data a z čáry překročení získat základní charakteristiky polohy statistického souboru

ze znalosti součtových čar a jejich vlastností určit retenční či zásobní objem objektu

na dalších modelových příkladech aplikovat získané teoretické znalosti

Studijní materiály:

D:Kemel M.:Hydrologie. Skripta ČVUT 2000,8001014568

D:Ward A.D.,Trimble S.W.,Environmental Hydrology. Lewis Publishers, 2004,1566706165

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6938006.html