Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba elektronických dokumentů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TED Z 2 26C česky
Garant předmětu:
Aleš Materna
Přednášející:
Aleš Materna
Cvičící:
Kateřina Jiroušková, Aleš Materna
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Osvojení základních dovedností pro tvorbu a prezentaci studentských závěrečných prací. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na tvorbu a formátování textů, rovnic, grafů, tabulek, prezentací i celých dokumentů v kancelářském balíku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod, informační zdroje dostupné studentům (vědecká literatura a databáze, programové vybavení), struktura odborné vědecké práce.

2.Textový procesor I (základy práce s programem Word, vkládání textu a zásady jeho formátování, typy písma, typografická pravidla, automatické kontroly pravopisu).

3.Textový procesor II (tvorba rovnic, tabulek, obrázků a jejich umístění do textu).

4.Textový procesor III (pokročilé formátování a styly, tvorba obsahu, citace, automatické číslování).

5.Šifrování dokumentů, elektronický podpis.

6.Tabulkový procesor I (základy práce s programem Excel – sešit, list, buňky a jejich adresování, obsah buněk, funkce, vkládání a import dat, filtrování a třídění dat).

7.Tabulkový procesor II (tvorba vědeckých grafů – základní typy a formátování).

8.Tabulkový procesor III (statistické nástroje).

9.Tabulkový procesor IV (pokročilé funkce).

10.Tvorba vědeckého dokumentu (vytvoření osnovy, vkládání jednotlivých částí a prvků, možnosti spolupráce na dokumentu s vedoucím práce).

11.Prezentace výsledků odborné práce (tvorba PowerPointové prezentace, pdf dokumentu, posteru).

12.Alternativy k produktu MS Office (LibreOffice, LaTeX – Overleaf)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Tvorba elektronických dokumentů – interní výukové materiály předmětu na serveru https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Doporučená literatura:

[2] KLATOVSKÝ, Karel. Word 2021/365 nejen pro školy. Computer Media, 2023. ISBN 978-80-7402-450-4.

[3] KLATOVSKÝ, Karel. Excel 2021/365 nejen pro školy. Computer Media, 2023. ISBN 978-80-7402-451-1.

[4] Learn LaTeX in 30 minutes. Dostupné z: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7675506.html