Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zpracování a rozpoznávání obrazu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ROZ1 ZK 4 2+2 česky

Předmět 01ROZ1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01DIZO (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání, Wienerův filtr, slepé dekonvoluce), detekci hran, morfologii a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.

Požadavky:

Základy lineární algebry a matematické analýzy.

Osnova přednášek:

1. Digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém, aliasing

2. Základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu

3. Lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace

4. Detekce hran

5. Degradace obrazu a její modelování, inverzní a Wienerův filtr, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací)

6. Segmentace obrazu

7. Matematická morfologie

8. Registrace (matching) obrazů

Osnova cvičení:

1. Zobrazení snímku a základy Matlab

2. Fourierova transformace

3. Šum a jeho odstranění

4. Detektory hran a ekvalizace histogramu

5. Registrace obrazu

6. Morfologie

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit studenty základům zpracování obrazu.

Schopnosti:

Orientovat se v přednášené problematice a umět ji použít v dalších disciplinách.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gonzales R. C., Woods R. E., Digital Image Processing (3rd ed.), Addison-Wesley, 2008

Doporučená literatura:

[2] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

Studijní pomůcky:

Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12073805.html