Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kontinuum ve fyzice pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11KFPL ZK 3 2P+0C
Garant předmětu:
Hanuš Seiner
Přednášející:
Hanuš Seiner
Cvičící:
Hanuš Seiner
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Kurz seznamuje studenty se základy aplikace teoretického konceptu kontinua k popisu vlastností pevných látek. Model je demonstrován na vybraných příkladech multiferroických vlastností pevných látek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Koncept kontinua, tenzorová pole, objektivní veličiny.

2.Eulerovská a Lagrangeovská konstrukce kontinua.

3.Materiálový bod, materiálová derivace.

4.Konstitutivní vztahy – elasticita, vedení tepla, difúze.

5.Vliv symetrie.

6.Jednoduché úlohy elastomechaniky.

7.Energetická formulace, slabá formulace, virtuální principy.

8.Bilanční rovnice, zákony zachování energie, první princip termodynamiky.

9.Druhý princip termodynamiky, disipační nerovnosti.

10.Příklad kontinuálního modelu – Termoelasticita.

11.Příklad kontinuálního modelu - Piezoelektrický jev.

12.Příklad kontinuálního modelu – Feroelasticita.

13.Příklad kontinuálního modelu – Mikromagnetismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Podio-Guidugli, Continuum Thermodynamics, Springer, Basel, 2019

[2] B. Albers, K. Wilmanski, Continuum Thermodynamics, Backwell‘s, Oxford, 2014

Doporučená literatura:

[3] P. Hertel, Continuum Physics, Springer, Basel, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6370606.html