Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané stati z moderní fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02VSMF ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Boris Tomášik
Cvičící:
Boris Tomášik
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je, aby se posluchači seznámili s nejnovějšími výsledky a trendy v moderní fyzice a tak získali přiměřený rozhled i mimo svojí partikulární specializaci.

Obsahové zaměření:

Obsah předmětu bude vždy upraven na začátku semestru podle témat, která zrovna budou ve výzkumu aktuální a podle zájmu studentů. Může (ale taky nemusí) obsahovat témata jako: výzkum neutrin a jejich oscilací, hledání supersymetrických částic, grafen a jeho aplikace, jevy v chladných atomových plynech, a jiné.

Základní témata:

1.Moderní výsledky ve fyzice vysokých energií.

2.Moderní výsledky ve fyzice nízkých teplot.

3.Moderní výsledky ve fyzice komplexních systémů.

4.Moderní výsledky v kvantové teorii informace.

Požadavky:

Vypracování zadání během semestru, zejména referátů na zadaná témata.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Moderní výsledky ve fyzice vysokých energií.

2.Moderní výsledky ve fyzice nízkých teplot.

3.Moderní výsledky ve fyzice komplexních systémů.

4.Moderní výsledky v kvantové teorii informace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby se posluchači seznámili s nejnovějšími výsledky a trendy v moderní fyzice a tak získali přiměřený rozhled i mimo svojí partikulární specializaci.

Studijní materiály:

Základní:

1.P. A. Tippler, R. Llewellyn: Modern Physics (6.ed), Macmilan, New York, 2012.

2.J. Bernstein, P. M. Fishbane, S. Gasioriowicz: Modern Physics, Prentice-Hall, 2000.

Doporučená:

Při studiu témat se budou využívat články v časopisech jako Československý časopis pro fyziku, Physics today, Physik Journal, aj.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4586606.html